Kategoria:

Dowody / Wnioski / Twierdzenia
Postępowanie cywilne rządzi się swoimi specyficznym regułami, obcymi zupełnie dla postępowania karnego. Niuanse, które nieraz decydują o wygranej lub przegranej. A skoro tak, to z cyklu bardziej zaawansowanej informacji prawnej dla osób, które chciałyby samodzielnie występować przed sądem cywilnym warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego jeżeli strona nie wypowie się co do tego,...
Read More
Kiedy można zabezpieczyć dowód w sprawie cywilnej? Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że przed wniesieniem powództwa albo na wczesnym etapie postępowania przed sądem zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności dowodowej, której dokonanie w przyszłości stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, np. osoba zamierzająca wytoczyć pozew o ochronę posiadania przewiduje, że nie będzie możliwe w przyszłości...
Read More
Kiedy sąd dopuści dowód z opinii biegłego? Opinia biegłego to jeden z przewidzianych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego środków dowodowych. Sąd powinien rozstrzygnąć sprawę w oparciu o dowód z opinii biegłego zawsze wtedy, gdy do rozstrzygnięcia są wymaganewiadomości specjalne. Wiadomości specjalne to profesjonalne informacje z określonej gałęzi wiedzy (nauki, techniki, rzemiosła, obrotu gospodarczego), posiadane z uwagi...
Read More