Kategoria:

Dowody / Wnioski / Twierdzenia
Postępowanie cywilne rządzi się swoimi specyficznym regułami, obcymi zupełnie dla postępowania karnego. Niuanse, które nieraz decydują o wygranej lub przegranej. A skoro tak, to z cyklu bardziej zaawansowanej informacji prawnej dla osób, które chciałyby samodzielnie występować przed sądem cywilnym warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego jeżeli strona nie wypowie się co do tego,...
Read More
Kiedy można zabezpieczyć dowód w sprawie cywilnej? Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że przed wniesieniem powództwa albo na wczesnym etapie postępowania przed sądem zachodzi potrzeba przeprowadzenia czynności dowodowej, której dokonanie w przyszłości stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, np. osoba zamierzająca wytoczyć pozew o ochronę posiadania przewiduje, że nie będzie możliwe w przyszłości...
Read More
Spis treści: Kiedy sąd dopuści dowód z opinii biegłego?Jak wygląda procedura powołania biegłego?Wniosek o powołanie biegłego wzórPrzykłady sprawy, w których powołanie biegłego jest zazwyczaj niezbędne?Jakie są zadania biegłego i zakres opinii?W jakich sytuacjach sąd dopuści dowód z opinii uzupełniającej albo z opinii innego biegłego?Czy w procesie cywilnym strony mogą wykorzystać opinię sporządzoną w innej sprawie?Czy...
Read More