Umowa opieki nad osobą starszą – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać umowę o opiekę nad osobą starszą? Opieka nad osobą starszą może stanowić dla opiekuna główne źródło utrzymania lub jedynie pracę dodatkową. Sprawowanie takiej opieki dla wielu osób stanowi tylko niewielki dodatkowy dochód, ale zdarza się również tak, że opieka nad osobą starszą to zawodowa przygoda.

Niezależnie od przyczyny podjęcia takiej pracy, warto zadbać, by zatrudnienie było legalne. Co więcej, zawarcie umowy o opiekę nad osobą starszą pozwoli ustalić konkretny zakres obowiązków opiekuna, co często okazuje się niezwykle problematycznym zagadnieniem w nieformalnych relacjach pomiędzy seniorem i jego rodziną a opiekunem.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, którą pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Opieka nad osobą starszą na podstawie umowy o pracę

Umowa o opiekę nad osobą starszą w formie umowy o pracę to najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze dla opiekuna rozwiązanie, które mimo wszystko stosuje się stosunkowo rzadko.

Zawarcie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem stosowania przepisów kodeksu pracy, które w szczególny sposób chronią każdego pracownika. Stosunek pracy charakteryzuje się tym, że pracownik wykonuje określone zadania w miejscu, czasie i pod kierownictwem swojego przedłożonego.

Umowa o pracę musi zawierać więc między innymi:

 • oznaczenie miejsca wykonywania pracy,
 • oznaczenie czasu pracy,
 • opis warunków pracy,
 • określenie wysokości wynagrodzenia wraz z terminem płatności,
 • listę praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.

Umowa o pracę dla opiekuna celu sprawowania opieki nad osobą starszą znajduje zastosowanie stosunkowo rzadko, ponieważ wymaga zgłoszenia pracownika do ZUS i odprowadzania za niego nie tylko podatku, ale również składek na ubezpieczenie. Nieco inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku umowy zlecenia.

Umowa zlecenia dla opiekuna osoby starszej

Umowa zlecenie opieka nad osobą starszą to najczęściej stosowane rozwiązanie z uwagi na to, że umowa tego typu nie wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów kodeksu pracy. Jest to umowa cywilnoprawna, w ramach której warunki współpracy określają między sobą przede wszystkim zleceniodawca i zleceniobiorca.

Cywilnoprawna umowa opieki nad osobą starszą to wystarczające rozwiązanie dla uregulowania relacji pomiędzy „pracownikiem” a „pracodawcą”. W takim kontrakcie należy bardzo dokładnie określić przede wszystkim prawa i obowiązki stron.

Umowa może przewidywać następujące obowiązki opiekuna:

 • pomoc w poruszaniu się,
 • pomoc we wstawaniu, siadaniu, korzystaniu z toalety,
 • dbanie o higienę podopiecznego,
 • dotrzymywanie podopiecznemu towarzystwa,
 • wykonywanie podstawowych prac w gospodarstwie domowym, takich jak gotowanie, sprzątanie, pranie robienie zakupów.

Umowa zlecenia powinna wskazywać także na konkretną wysokość wynagrodzenia dla opiekuna oraz na termin wypłaty takiego wynagrodzenia. Ważne jest również, aby określała ona godziny pracy opiekuna, ponieważ z uwagi na odpowiedzialny charakter takiego zajęcia, należy zapewnić mu odpowiedni czas na odpoczynek.

W przypadku braku takiej umowy lub zapisów ograniczających liczbę godzin pracy opiekuna może dochodzić do nadużyć na tym tle, czyli do zmuszania osoby zatrudnionej do pracy przez wiele godzin dziennie bez odpowiedniego podwyższenia należnego jej wynagrodzenia.

Umowa dożywocia dla opiekuna osób starszych

Sprawowanie opieki nad osobą starszą można „zalegalizować” w jeszcze inny sposób – czyli w ramach umowy dożywocia. Taka umowa to dobre rozwiązanie dla osoby samotnej, dysponującej niską emeryturą, która nie pozwala na zatrudnienie opiekuna w roli pracownika na pełen etat.

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za dożywotnie sprawowanie opieki senior przepisuje własność posiadanej nieruchomości na swojego opiekuna. Umowę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Najczęściej po zawarciu takiego kontraktu opiekun przyjmuje seniora pod swój dach, daje mu wyżywienie i zapewnia opiekę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby opiekun sprawował opiekę nad seniorem w jego własnym domu.

Zawarcie umowy dożywocia w przypadku opieki nad osobą starszą wymaga udania się do kancelarii notarialnej pod rygorem nieważności, ponieważ umowa tego typu wiąże się z przeniesieniem własności nieruchomości.

Warto pamiętać również, że prawo dożywocia jest niezbywalne, ma charakter osobisty i wygasa samoistnie z chwilą śmierci dożywotnika – seniora.

Jak napisać umowę o sprawowanie opieki nad osobą starszą?

Umowa o sprawowanie opieki nad osobą starszą to najczęściej umowa zlecenia, którą mogą zawierać między sobą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Aby sporządzić taką umowę, wystarczy sięgnąć po gotowy do wypełnienia wzór umowy dla opiekunki osób starszych, który pomaga uregulować stronom wszystkie istotne kwestie dotyczące przyszłej współpracy.

Umowa zlecenie może być kontraktem na czas określony lub nieokreślony. Przepisy nie regulują ani ilości godzin pracy osoby zatrudnionej na podstawie takiej umowy, ani minimalnej wysokości jej wynagrodzenia.

Strony umowy obowiązują natomiast przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej, co warto wziąć pod uwagę.

Najważniejsze jednak, aby umowa o sprawowanie opieki nad osobą starszą dokładnie opisywała, jakie zadania ma wykonywać na co dzień opiekun. Dobrze również, aby zobowiązywała rodzinę seniora do informowania opiekuna na bieżąco o wszelkich zmianach w zakresie stanu zdrowia podopiecznego czy przyjmowanych przez niego leków.

Dlaczego warto zawrzeć umowę o opiekę nad osobą starszą?

Sprawowanie opieki nad osobą starszą za wynagrodzeniem, za to bez żadnej umowy, to po prostu praca na czarno, czyli praca nielegalna. Świadczenie takiej opieki oznacza, że pracownik nie jest chroniony ani przez przepisy kodeksu pracy, ani przez przepisy kodeksu cywilnego.

Taka sytuacja z pewnością jest dla niego niekorzystna. Jednak na zawarciu umowy o pracę czy umowy zlecenia zyska nie tylko opiekun, ale i senior. Dlaczego?

Po pierwsze, umowa gwarantuje osobie starszej, że opiekun nie pozostawi jej samej sobie z dnia na dzień. Po drugie, umowa może zobowiązywać opiekuna do wykonywania konkretnych czynności w określonym czasie, co również pozwala uniknąć konfliktów czy nieporozumień.

Najwięcej korzyści z zawarcia umowy czerpie jednak pracownik. Opiekun może uchronić się w ten sposób przed nadużyciami ze strony swojego pracodawcy, który często bezkarnie dokłada pracownikowi obowiązków, zmusza go do pracy po godzinach czy też do wykonywania prac, które nie należą do jego właściwych zadań.

Umowa o opiekę nad seniorem w formie umowy o pracę stanowi też podstawę objęcia pracownika ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym oraz pozwala mu nabywać prawa do emerytury.

Podsumowanie

Aby umowa o świadczenie usług opiekuńczych nad osobą starszą stanowiła formę zabezpieczenia dla stron, powinna zawierać spis obowiązków zleceniobiorcy jak i zleceniodawcy, czyli m.in. określenie wysokości wynagrodzenia, obowiązek terminowego dokonywania płatności określonych w umowie, warunki dotyczące czasu pracy, wyszczególnienie zakresu opieki nad osobą starszą (dbanie o higienę osoby starszej, wykonywanie podstawowych prac związanych z prowadzeniem domu/mieszkania, itd.).

Często zamiennie do umowy zlecenia stosuje się umowę dożywocia podpisywaną w formie aktu notarialnego, dzięki której najczęściej członek rodziny opiekuje się osobą starszą w zamian za przejęcie po śmierci podopiecznego jego lokalu mieszkalnego (domu czy mieszkania).

1 opinia dla Umowa opieki nad osobą starszą – wzór

 1. Karolina Dudziąc

  Zostawiam pozytywny komentarz, obszerna i kompletna umowa.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-opieki-nad-osoba-starsza-wzor
Umowa opieki nad osobą starszą - wzór
17