Wzór umowy dożywocia

17 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Umowa dożywocia, znana również jako umowa dożywotniego utrzymania, to umowa, którą zawiera się pomiędzy dwiema stronami, w której jedna strona (zwana dożywotnikiem) otrzymuje prawo dożywotniego korzystania z nieruchomości lub otrzymywania określonych świadczeń, a druga strona (zwana zobowiązanym) zobowiązuje się dostarczać te świadczenia do końca życia dożywotnika.

Umowy dożywocia mogą dotyczyć różnych rodzajów nieruchomości, takich jak mieszkania, domy, działki czy pola uprawne, a także inne aktywa należące do podopiecznego.

wzor-umowy-dozywocia-pdf-doc-przyklad
Wzór umowy dożywocia
17