Kiedy i jak złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Kiedy konieczne jest zaprzeczanie ojcostwa?

Adwokat: Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Jeżeli natomiast dziecko urodziło się po upływie 300 dni, od orzeczenia separacji to domniemanie już nie obowiązuje.

Ustanie małżeństwa następuje na skutek śmierci jednego z małżonków, lub na skutek orzeczenia rozwodu.

Natomiast jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

W takim wypadku ustalenie ojcostwa pierwszego męża może nastąpić przez uznanie lub na mocy wyroku sądu.

Orzeczenie rozwodu a zaprzeczenie ojcostwa?

Adwokat: Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to Sąd Najwyższy wyjaśnił, że jeżeli dziecko urodziło się po ogłoszeniu, lecz przed uprawomocnieniem się wyroku o rozwód jego matki, to urodziło się w czasie trwania małżeństwa i ma za sobą domniemanie wyżej przedstawione.

Tak samo obowiązuje domniemanie, jeżeli od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty urodzenia dziecka nie upłynęło 300 dni

Jedyny sposób na zaprzeczenie ojcostwa to…

Co najważniejsze – to, co powyżej określone jest przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy domniemaniem, może być zaprzeczone / obalone / wzruszone tylko i wyłącznie na skutek pozwu o zaprzeczenie ojcostwa – aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, który pobierzesz poniżej:

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa wzór

 

W jaki sposób musi się odbyć zaprzeczenie ojcostwa?

Adwokat: Domniemanie to nie może zostać unicestwione w trybie ugody sądowej bądź zgodnymi oświadczeniami małżonków w procesie o zaprzeczenie ojcostwa, lecz tylko przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Nie wystarczy samo uznanie powództwa przez byłego małżonka.

Nawet gdyby się zdarzyło, że sporządzono akt urodzenia dziecka w sposób wadliwy, czyli jako niepochodzącego z małżeństwa, to fakt ten nie obala domniemania pochodzenia dziecka od męża matki i tym samym nie pozbawia męża matki podstaw do złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, nawet jeśli w akcie urodzenia dziecka nie jest on ujawniony jako ojciec.

Warto wiedzieć, że nie jest możliwe skuteczne złożenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka.

Oprócz matki, dziecka i ojca w procesie o zaprzeczenie ojcostwa występuje również prokurator.

Jakie są terminy na zaprzeczenie ojcostwa?

Adwokat: Mąż matki wytacza pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko 10 lat.

Z kolei matka składa pozew o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.

Natomiast dziecko dopiero po uzyskaniu 18 lat może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.

Jaki jest skutek zaprzeczenia ojcostwa?

Adwokat: Na skutek wyroku sądu w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa następuje prawomocne ustalenie, że mąż matki nie jest ojcem jej dziecka, i w związku z tym ojciec dziecka staje się nieznany, przez co dopuszczalne staje się ustalenia ojcostwa innego mężczyzny – czy to w drodze uznania, czy ustalenia ojcostwa sądowego w nowym postępowaniu o ustalenie ojcostwa.

Co jeśli minęły terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenia ojcostwa zarówno dla matki, jak i dla ojca dziecka?

Jak stanowi art. 86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozew o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa (zwane też jako wniosek o zaprzeczenie ojcostwa) oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Prokurator może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w każdym czasie.

Warto wiedzieć, że dobro dziecka wymaga z reguły, aby jego prawne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem biologicznym.

Z orzecznictwa sądowego wynika również, że jeżeli w sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka i unieważnienie uznania powództwo wytoczył prokurator, to może on samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu w tym sensie, że może dokonać cofnięcia powództwa, jak i cofnąć powództwo ze zrzeczeniem się „roszczenia”.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.