Kategoria:

Ojcostwo – ustalenie, zaprzeczenie
Spis treści: Dowód z przesłuchania stron – niewystarczającyWniosek o zaprzeczenie ojcostwa – wzórPostępowanie dowodoweDNADopuszczenie dowodu z grupowego badania DNA Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Dowód z przesłuchania stron – niewystarczający Nie może być mowy o „niepodobieństwie”, którego wykazania wymaga Kodeks rodzinny i...
Read More
Poniżej przedstawione zostały formalne i procesowe zagadnienia związane z samym pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Jakie są warunki formalne pozwu o zaprzeczenie ojcostwa? Pozew o zaprzeczenie ojcostwa powinien odpowiadać ogólnym warunkom dla pierwszego pisma procesowego, czyli powinien zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie miejsca...
Read More
Spis treści: Wniosek o ustalenie ojcostwa – wzórJakie są skutki ustalenia ojcostwa?Koszty?Sąd? Powództwo przeciwko ojcu dziecka o ustalenie ojcostwa mogą wytoczyć: dziecko, matka, i prokurator. Oczywiście powództwo o ustalenie swojego ojcostwa może wytoczyć również domniemany ojciec dziecka. Sądowe ustalenie ojcostwa jest drugim obok uznania ojcostwa sposobem ustalenia ojcostwa pozamałżeńskiego. Sądowe ustalenie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka jest niedopuszczalne Dziecko albo matka...
Read More
Spis treści: Kiedy konieczne jest zaprzeczanie ojcostwa?Orzeczenie rozwodu a zaprzeczenie ojcostwa?Jedyny sposób na zaprzeczenie ojcostwa to…W jaki sposób musi się odbyć zaprzeczenie ojcostwa?Jakie są terminy na zaprzeczenie ojcostwa?Jaki jest skutek zaprzeczenia ojcostwa?Co jeśli minęły terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenia ojcostwa zarówno dla matki, jak i dla ojca dziecka? Kiedy konieczne jest zaprzeczanie ojcostwa? Adwokat:...
Read More