Akt mianowania nauczyciela – wzór

17 

Stopień nauczyciela mianowanego nadaje nauczycielowi organ prowadzący szkołę. Dokument jest decyzją administracyjną, dlatego musi być zgodny z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego oraz z przepisami karty nauczyciela. Akt mianowania wystawia natomiast dyrektor szkoły.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór aktu mianowania nauczyciela – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy musi zawierać decyzja o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego?

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego musi zawierać elementy wymienione w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, czyli niezbędne elementy decyzji administracyjnej, jak:

 • oznaczenie organu administracji publicznej,
 • datę wydania,
 • oznaczenie strony lub stron,
 • powołanie podstawy prawnej,
 • podpis, 
 • uzasadnienie.

Dodatkowo przykładowy akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego musi zawierać między innymi nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, a także oznaczenie stopnia awansu zawodowego nauczyciela. 

Jak wygląda akt mianowania nauczyciela?

Mianowanie jest podstawą nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. Akt mianowania wystawia dyrektor szkoły po uzyskaniu przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego.  Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela, akt mianowania nauczyciela musi zawierać:

 • wskazanie stanowiska i miejsca pracy,
 • oznaczenie terminu rozpoczęcia pracy,
 • określenie wysokości wynagrodzenia lub zasad jego ustalania.

Dokument warto przygotować, stosując nasz sprawdzony wzór aktu mianowania nauczyciela, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne takiego pisma. Przykładowy akt mianowania nauczyciela może zostać sporządzony dla:

 • nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego przed 31 sierpnia 2022 r. oraz odbył staż na stopień nauczyciela mianowanego,
 • nauczyciela, który odbył przygotowanie do zawodu nauczyciela (3 lata i 9 miesięcy) na podstawie nowych zasad (podstawą wydania aktu mianowania jest w tym przypadku ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
akt-mianowania-nauczyciela-wzor
Akt mianowania nauczyciela - wzór
17