Skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia – wzór

17 

Pracodawca może skierować pracownika na urlop zaległy lub bieżący w okresie wypowiedzenia. Warto dopilnować, aby takie skierowanie nastąpiło na piśmie – w oświadczeniu wypowiedzenia umowy lub osobno. Pismo można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór skierowania pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór skierowania pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czy skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia wymaga uzyskania zgody podwładnego?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop, pod warunkiem że pracodawca mu go udzieli.

Oznacza to, że przywilejem pracodawcy jest możliwość udzielenia pracownikowi urlopu zaległego i bieżącego w okresie wypowiedzenia po to, aby taki urlop został rozdysponowany. To od woli pracodawcy zależy, czy pracownik będzie mógł wykorzystać urlop – pracownik nie może żądać udzielenia mu urlopu.

Jednocześnie zgodnie z przepisami, kwestie dotyczące urlopu, do którego pracownik nabył prawo podczas zatrudnienia, muszą zostać definitywnie zakończone przed ustaniem stosunku pracy. To oznacza natomiast, że jeśli pracownik nie wykorzysta należnego urlopu do momentu zakończenia umowy, za niewykorzystaną jego część musi otrzymać ekwiwalent pieniężny.

Skierowanie na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia a zwolnienie lekarskie

W sytuacji, kiedy pracodawca przygotuje pisemne skierowanie pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, a podwładny otrzyma zwolnienie lekarskie, choroba pracownika przerwie urlop wypoczynkowy, a osobie przebywającej na urlopie wypoczynkowym w okresie wypowiedzenia będzie należało się wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

Jednocześnie za czas niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca będzie musiał wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny.

Warto wspomnieć również, że możliwość skierowania pracownika na urlop wypoczynkowy nie dotyczy wypowiedzenia zmieniającego i związanego z nim okresu wypowiedzenia. 

Podstawa prawna:

Art. 167(1). – [Urlop w okresie wypowiedzenia] – Kodeks pracy.

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551.

skierowanie-pracownika-na-urlop-w-okresie-wypowiedzenia-wzor
Skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia - wzór
17