Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia budowy wzór

17 

Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia budowy to formalna prośba skierowana do inwestora o wydłużenie okresu, w którym budowa ma zostać finalnie ukończona. Jest to powszechna procedura w przypadku, gdy wykonawca budowy nie jest w stanie dostosować się do pierwotnie ustalonego terminu z różnych przyczyn:

  • złe warunki pogodowe,
  • opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych,
  • nieprzewidziane sytuacje,
  • braki kadrowe,
  • wydłużenie formalności w urzędach, itd.

Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia budowy zazwyczaj wymaga formy pisemnej dla celów dowodowych. Pismo, aby wywołało oczekiwane skutki, powinno zawierać jak najwięcej informacji oraz uzasadnienie prośby o przedłużenie terminu zakończenia budowy.

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

.

wniosek-o-przedluzenie-terminu-zakonczenia-budowy-wzor
Wniosek o przedłużenie terminu zakończenia budowy wzór
17