Miesięczny plan pracy w przedszkolu – wzór

17 

Miesięczne plany pracy w przedszkolu pozwalają na efektywne organizowanie pracy placówki oświatowej. Opracowywane w prawidłowy sposób dają dzieciom odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór miesięcznego planu pracy w przedszkolu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak przystąpić do przygotowywania miesięcznego planu pracy w przedszkolu?

Opracowywanie miesięcznego planu pracy w przedszkolu warto rozpocząć od określenia celów, jakie nauczyciel chce osiągnąć w danym miesiącu. Przed przystąpieniem do wypełniania wzoru miesięcznego planu pracy w przedszkolu trzeba wybrać konkretne treści i ustalić działania, jakie będą prowadziły do realizacji wskazanych celów.

W planie pracy należy uwzględnić różne obszary rozwoju dzieci, czyli rozwój emocjonalny, poznawczy, fizyczny i społeczny. Podczas wybierania tematów i zagadnień, które będą opracowywane w danym miesiącu, warto brać pod uwagę te, które zainteresują i zaangażują dzieci.

Czynności mogą obejmować takie obszary edukacyjne jak:

  • obszar artystyczny,
  • obszar językowy,
  • obszar matematyczny,
  • obszar przyrodniczy.

Punktem wyjścia do prowadzenia działań edukacyjnych mogą być święta, pory roku i inne ważne wydarzenia.

Co należy uwzględnić w planie miesięcznym pracy w przedszkolu?

Miesięczny plan pracy w przedszkolu nie zawsze jest obowiązkowy, ale stanowi dobrą praktykę. Dokument powinien określać konkretne aktywności, jakie będą realizowane z dziećmi w danym miesiącu, w tym zabawy, gry, piosenki, eksperymenty, prace plastyczne.

Pisząc plan pracy miesięcznej, trzeba rozplanować zajęcia tak, aby dostosować je do możliwości dzieci i ich rytmu dnia. Warto uwzględnić też materiały i narzędzia niezbędne do realizacji planowanych aktywności.

Co ważne, po zrealizowaniu planu miesięcznego warto przeprowadzić jego ewaluację. Istotne jest także dokumentowanie przebiegu zajęć oraz ich efektów. Plany miesięczne należy także aktualizować w oparciu o sugestie dzieci i rodziców. Dzięki temu będą one najlepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych.

miesieczny-plan-pracy-w-przedszkolu-wzor
Miesięczny plan pracy w przedszkolu - wzór
17