Odwołanie od wyceny nieruchomości – wzór

17 

Odwołanie od wyceny nieruchomości znajduje zastosowanie między innymi w przypadku wywłaszczenia działki na cele inwestycji publicznych. Osoba, która w taki sposób traci prawo własności nieruchomości, uzyskuje jednocześnie prawo do odszkodowania, natomiast jego wysokość jest zależna od ustalonej wartości nieruchomości. Odwołanie od wyceny nieruchomości często znajduje zastosowanie również w postępowaniu egzekucyjnym. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odwołania od wyceny nieruchomości – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak wnieść odwołanie od wyceny nieruchomości?

Niezależnie od tego, jakiej sytuacji dotyczy odwołanie od wyceny nieruchomości, takie pismo zawsze wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Jeśli przykładowe odwołanie od wyceny nieruchomości składa dłużnik, to powinien kierować je do sądu za pośrednictwem komornika.

Z kolei w przypadku wywłaszczenia nieruchomości na cele inwestycji publicznych, np. pod budowę drogi krajowej, odwołanie od operatu szacunkowego należy kierować do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Jak napisać odwołanie od wyceny nieruchomości?

Sporządzenie odwołania od wyceny nieruchomości ułatwia gotowy do wypełnienia wzór odwołania od wyceny nieruchomości. Druk uwzględnia między innymi oznaczenie stron, określenie zaskarżonej decyzji, wskazanie żądania oraz podpis.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia ani formułowania konkretnych zarzutów. Wystarczy, że z pisma w sprawie wyceny nieruchomości wynika, iż strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Mimo to, przykładowe odwołanie od wyceny nieruchomości powinno zawierać argumenty wnoszącego odwołanie.

Warto pamiętać, że wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę powinna odpowiadać wartości rynkowej nieruchomości, czyli kwocie, jaką można uzyskać za nieruchomość w ramach sprzedaży na wolnym rynku. Rzeczoznawcy oceniają ją natomiast na podstawie oceny stanu fizycznego nieruchomości, jej położenia, czy badania księgi wieczystej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od wyceny nieruchomości – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odwolanie-od-wyceny-nieruchomosci-wzor
Odwołanie od wyceny nieruchomości - wzór
17