Kategoria:

Dozór elektroniczny
System dozoru elektronicznego tzw. „bransoleta” to rozwiązanie, które pozwala na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Kto może wnioskować o SDE, jak napisać wniosek i jego uzasadnienie oraz jak w praktyce wygląda taki system? Czym jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny (odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego) to taka forma odbywania kary pozbawienia...
Read More
Obecnie dozór elektroniczny uregulowany jest w Kodeksie karnym wykonawczym. Warunki, jakie należy spełnić, aby odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego? Po pierwsze orzeczona kara pozbawienia wolności podlegająca wykonaniu nie może przekraczać jednego roku. W tym kontekście warto wiedzieć, że nie można sobie wybierać spośród kar wymierzonych tych kar, które nie przekraczają roku i domagać się...
Read More