Kategoria:

Dozór elektroniczny
Obecnie dozór elektroniczny uregulowany jest w Kodeksie karnym wykonawczym. Warunki, jakie należy spełnić, aby odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego? Po pierwsze orzeczona kara pozbawienia wolności podlegająca wykonaniu nie może przekraczać jednego roku. W tym kontekście warto wiedzieć, że nie można sobie wybierać spośród kar wymierzonych tych kar, które nie przekraczają roku i domagać się...
Read More