Kategoria:

Wszczęcie i przebieg postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – co to znaczy? Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu (czyli z inicjatywy urzędu) lub może również zostać zainicjowane przez stronę. O tym, kto jest inicjatorem, decyduje najczęściej rodzaj sprawy. Co ważne, a na co zwracają uwagę adwokaci to fakt, że postępowanie administracyjne może wszcząć osoba, która ma tzw. interes prawny. Kto...
Read More