Kategoria:

Wszczęcie i przebieg postępowania
Spis treści: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – co to znaczy?Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego wzórO wszczęciu postępowania należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.Możliwość odwołania się od decyzji administracyjnejOdwołanie od decyzji administracyjnej wzór Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego – co to znaczy? Postępowanie administracyjne może zostać wszczęte z urzędu (czyli z inicjatywy urzędu) lub może...
Read More