Donos do ZUS na zwolnienie lekarskie – wzór

17 

Jak napisać donos do ZUS za zwolnienie lekarskie? Pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich – między innymi tych wystawionych z powodu choroby czy konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

W zależności od tego, kto wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby, taką kontrolę przeprowadza albo sam pracodawca, albo ZUS na wniosek pracodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeprowadzić kontrolę również na skutek donosu osoby trzeciej. Jak złożyć donos do ZUS na pracownika na L4?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę czy ZUS?

Kontrola pracownika na L4 może zostać przeprowadzona z ramienia pracodawcy lub przez ZUS, który realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy.

Dotyczy to tych zwolnień, za które wypłaca on wynagrodzenie chorobowe z własnych środków. Pracodawca wypłaca zaś wynagrodzenie za czas choroby w przypadku zatrudniania powyżej 20 ubezpieczonych.

Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 ubezpieczonych, o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wnioskuje do odpowiedniego oddziału ZUS, który wypłaca chorobowe jego pracownikom.

Należy wiedzieć również, że za 33 dni niezdolności do pracy wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Natomiast od 34. dnia zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy finansowany jest już ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli wypłaca go ZUS. Ma to wpływ również na to, z czyjej inicjatywy będzie odbywała się ewentualna kontrola zwolnienia lekarskiego.

Na czym polega kontrola zwolnienia lekarskiego?

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych lub pracodawcę polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie jest wykorzystywane zgodnie z przepisami, czyli:

 • czy pracownik w okresie zwolnienia lekarskiego nie wykonuje pracy zarobkowej,
 • czy pracownik nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.

Kiedy zaś w grę wchodzi zwolnienie wystawione z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, np. dzieckiem, to należy ustalić, czy poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogą zapewnić opiekę choremu – nie dotyczy to opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat.

W praktyce kontrola przyjmuje formę wizyty w miejscu określonym przez pracownika jako miejsce przebywania w trakcie zwolnienia. Może to być:

 • miejsce zamieszkania,
 • miejsce czasowego pobytu określone w zaświadczeniu lekarskim,
 • miejsce pracy lub miejsce prowadzenia działalności pozarolniczej (jeśli pracownik jest zatrudniony u innego pracodawcy albo równocześnie prowadzi działalność pozarolniczą).

Donos na pracownika przebywającego na L4

Kto może złożyć donos do ZUS na pracownika przybywającego na zwolnieniu lekarskim L4
Kto może złożyć donos do ZUS na pracownika przybywającego na zwolnieniu lekarskim L4

Donos do ZUS za zwolnienie lekarskie stanowi jedną z form walki z nadużywaniem tak zwanego “L4”. Donos w celu przeprowadzenia kontroli zwolnienia lekarskiego może złożyć – nawet anonimowo – między innymi:

 • sąsiad,
 • współpracownik,
 • były szef,
 • wspólnik pracownika.

Tak naprawdę, każdy ma prawo złożyć zawiadomienie o tym, że ktoś niezgodnie z przepisami wykorzystuje zwolnienie lekarskie, przykładowo przeprowadzając remont w czasie rzekomej choroby. Donos do ZUS można złożyć za pomocą infolinii, pocztą, mailem czy nawet osobiście.

Jak napisać donos na zwolnienie lekarskie do ZUS?

Do przygotowania pisemnego zawiadomienia w sprawie nieprawidłowego wykorzystywania L4 przez pracownika można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór donosu do ZUS za zwolnienie lekarskie, który uwzględnia:

 • datę sporządzenia pisma,
 • dane adresata – oddział ZUS,
 • dane nadawcy z adresem i numerem kontaktowym – podmioty publiczne są zobowiązane do ochrony danych osoby zgłaszającej naruszenia i do nieujawniania jej danych osobowych,
 • opis przedmiotu donosu (opis sytuacji, w której doszło do naruszenia przepisów),
 • wyliczenie dowodów, np. zdjęcia, nagrania.

Dowody nie są niezbędne w donosie do ZUS, ale uwiarygodniają całą sprawę i prowadzą do szybszego podjęcia odpowiednich działań.

Kontrola na L4 w jakich godzinach?

Pracodawca przeprowadza kontrole zwolnień bez ustalania stałych terminów, zwykle nasilając ich częstotliwość w okresach, kiedy wzrasta liczba pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich. Pracodawca, który jest uprawniony do przeprowadzania kontroli może wykonywać je samodzielnie lub zlecać innej osobie, np. pracownikowi.

Osoba wyznaczona do przeprowadzania kontroli musi:

 • cieszyć się dobrą opinią,
 • budzić zaufanie,
 • mieć wiedzę o przepisach określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli,
 • znać przepisy o ochronie danych osobowych.

Osobie udającej się na kontrolę pracodawca wystawia imienne upoważnienie. Z reguły, kontrole z ramienia pracodawcy odbywają się jedynie w godzinach pracy zakładu.

Jeśli chodzi o kontrole z ZUS, to organ ten ma prawo skontrolować ubezpieczanego w dowolnych godzinach. Kontrola może zdarzyć się zatem zarówno rano, jak i późnym popołudniem. W praktyce najczęściej możliwe godziny kontroli pokrywają się z godzinami pracy pracowników ZUS.

Czy pracownik może być nieobecny w domu przebywając na L4?

Jeśli pracodawca lub kontrolerzy ZUS nie zastaną pracownika w miejscu zamieszkania, lub we wskazanym miejscu pobytu w trakcie kontroli, wizytę powinni w miarę możliwości powtórzyć, a także postarać się o wyjaśnienie jego nieobecności.

W przypadku, kiedy pracownik nie uzasadni swojej nieobecności, należy uznać, że nieprawidłowo wykorzystywał zwolnienie lekarskie.

W trakcie przebywania na L4 pracownik może wyjść z domu tylko w ściśle określonym celu, na przykład:

 • na badania,
 • na wizytę lekarską,
 • do apteki,
 • do sklepu spożywczego, przy czym ostatnie dwa miejsca ma prawo odwiedzić jedynie wtedy, kiedy żaden z domowników nie może go w tym wyręczyć.

Obowiązek przebywania w mieszkaniu nie dotyczy tych pracowników, którzy ze zwolnienia lekarskiego korzystają na przykład ze względu na zły stan psychiczny. Obowiązuje bowiem zasada, że pracownik na zwolnieniu lekarskim musi powstrzymać się od wszelkich aktywności, które mogą pogorszyć stan jego zdrowia i przedłużyć jego nieobecność w pracy.

Wszystko zależy więc od zaleceń lekarskich – jeśli pracownik ma leżeć w łóżku, to nie powinien przeprowadzać remontu, ani tym bardziej wychodzić na spacery.

Podsumowując

ZUS, który odpowiedzialny jest za ubezpieczenia społeczne i egzekwowanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne – jak najbardziej ma prawo kontrolowania osób znajdujących się na zwolnieniach lekarskich.

Kontrolę zwolnienia lekarskiego natomiast ZUS może przeprowadzić:

 • samodzielnie,
 • na wniosek pracodawcy,
 • na skutek donosu osoby trzeciej.

Aby ułatwić Ci napisanie donosu do ZUS, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donos do ZUS, który pobierzesz na samej górze strony.

Podstawa prawna: ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Donos do ZUS na zwolnienie lekarskie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

donos-do-zus-na-zwolnienie-lekarskie-wzor-pdf-doc-przyklad
Donos do ZUS na zwolnienie lekarskie - wzór
17