Skarga na Notariusza – wzór

17 

Skargę na notariusza należy adresować do odpowiedniej Rady Izby Notarialnej – tej, do której przynależy dany notariusz. Wniesienie skargi nie podlega opłacie. Dokument można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór skargi na Notariusza – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jak napisać skargę na notariusza?

Do przygotowania skargi na notariusza warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór skargi na notariusza, odpowiednio go przy tym uzasadniając. Skarga musi przyjmować formę pisemną. Należy zawrzeć w niej:

  • dane osobowe i kontaktowe skarżącego,
  • dane notariusza, którego dotyczy skarga, 
  • zarzuty, jakie stawia notariuszowi skarżący.

Przykładowa skarga na notariusza może odnosić się do naruszenia przez niego prawa powszechnie obowiązującego, a także do naruszenia zasad etyki zawodowej notariuszy, czyli nawet do nieuprzejmości, czy notorycznego zbywania klientów.

Co ważne, skargę może wnieść nie tylko klient, ale także jego rodzina. Warto pamiętać, aby zarzuty przedstawione w treści skargi poprzeć jak największą liczbą dowodów. Nieuzasadniona skarga, a także skarga anonimowa nie doprowadzą do pożądanej reakcji.

Czym skutkuje skarga na notariusza?

Prawidłowo wniesiona skarga na notariusza skutkuje wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Skarżący może zostać przesłuchany w charakterze świadka lub pokrzywdzonego. Natomiast notariusz zostanie wysłuchany przez osobę prowadzącą postępowanie.

W uzasadnionych okolicznościach sprawa skierowana będzie do rzecznika dyscyplinarnego, który może orzec wobec notariusza karę dyscyplinarną w formie:

  • upomnienia, 
  • nagany, 
  • kary pieniężnej do wysokości pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 
  • karę pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii.

Wypełniając przykładowy druk skargi na notariusza, nie należy martwić się o koszty. Postępowanie jest całkowicie wolne od jakichkolwiek opłat. O kolejnych etapach postępowania informowany jest zarówno notariusz, jak i osoba, która wniosła skargę.

Jeśli okaże się, że notariusz mógł popełnić czyn zabroniony, skarga doprowadzi do przekazania sprawy prokuraturze lub ministrowi sprawiedliwości.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na Notariusza – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

skarga-na-notariusza-wzor
Skarga na Notariusza - wzór
17