Podziękowania za udział w rekrutacji – wzór

17 

Profesjonalna rekrutacja wymaga bieżącego informowania kandydatów o etapie, na którym aktualnie się znajdują. Nawet jeśli informacja zwrotna dla kandydata jest negatywna, rekruter nie powinien jej pomijać. Jak napisać podziękowania za udział w rekrutacji?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór podziękowań za udział w rekrutacji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Dlaczego podziękowania za udział w rekrutacji są ważne?

Podziękowanie kandydatowi za udział w rekrutacji powinno mieć miejsce zarówno w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego rozpatrzenia jego kandydatury. Oficjalne podziękowania są nawet ważniejsze w odniesieniu do kandydatów, którzy nie zostaną zaproszeni na kolejny etap rekrutacji.

Dzięki podziękowaniom osoba starająca się o przyjęcie do pracy wie, że nie powinna liczyć już na telefon z gratulacjami. Podziękowania za udział w rekrutacji pomagają budować pozytywny wizerunek firmy, budzą do niej zaufanie i świadczą o jej profesjonalizmie.

Otrzymujący je kandydat inaczej przyjmuje wiadomość o odrzuceniu jego kandydatury. Istnieje więc małe ryzyko, że wyrazi negatywną opinię o firmie.

Jak napisać podziękowania za udział w rekrutacji?

Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji może nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu CV kandydata, a także po podjęciu decyzji o akceptacji lub odrzuceniu jego kandydatury.

W każdym przypadku dokument powinien zawierać co najmniej kilka zdań wyrażających wdzięczność za zainteresowanie ofertą oraz poświęcenie czasu na wzięcie udziału w rekrutacji, a także zachętę do przesłania dokumentów ponownie w przypadku wszczęcia kolejnego procesu rekrutacyjnego.

Pismo w formie tradycyjnej lub elektronicznej warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór podziękowania za udział w rekrutacji. Dokument można dostosować do swoich potrzeb, a także do samego kandydata, ponieważ największą wartość ma spersonalizowane podziękowanie.

W treści takiej informacji zwrotnej można użyć następujących zwrotów:

  • doceniamy poświęcenie swojego czasu,
  • doceniamy pozytywne nastawienie,
  • jesteśmy pod wrażeniem wiedzy na temat naszej firmy,
  • cenimy osoby takie jak pan/pani,
  • życzymy sukcesów, itd. 
podziekowania-za-udzial-w-rekrutacji-wzor
Podziękowania za udział w rekrutacji - wzór
17