Informacja zwrotna po rekrutacji – wzór

17 

Zasadniczo, kandydat biorący udział w rekrutacji powinien otrzymać informację zwrotną po każdym jej etapie.

Informacja ta może być pozytywna – stanowi wtedy zaproszenie do udziału w kolejnym etapie rekrutacji – lub negatywna, a wtedy powinna stanowić dla kandydata źródło informacji o tym, jakich wymagań nie spełnił – stanowi to formę wsparcia jego samorozwoju.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór informacji zwrotnej po rekrutacji – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie znaczenie ma informacja zwrotna po rekrutacji?

Informacja zwrotna po rekrutacji ma znaczenie zarówno dla kandydata, jak i dla samej firmy. Jeśli rekruter nie udzieli takiej informacji zwrotnej, kandydat prawdopodobnie nie będzie już zainteresowany współpracą z danym przedsiębiorstwem w przyszłości.

Co więcej, brak informacji o przebiegu rekrutacji może skutkować negatywnymi opiniami o pracodawcy, co psuje jego wizerunek. Prawidłowo skonstruowana informacja zwrotna ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla osoby poszukującej pracy.

Dostarcza jej wskazówek, które stanowią cenne narzędzie w procesie samorozwoju. Informuje o tym, dlaczego kandydat nie został przyjęty, jakich wymagań nie spełnił, a także nad czym powinien jeszcze popracować. 

Jak przygotować informację zwrotną po rekrutacji?

Sporządzenie informacji zwrotnej po rekrutacji nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza jeśli jest to informacja negatywna.

Pismo można przygotować w oparciu o sprawdzony wzór informacji zwrotnej po rekrutacji, przy czym w przypadku informacji pozytywnej będzie to podziękowanie oraz zaproszenie do kolejnego etapu rekrutacji, a w przypadku informacji negatywnej:

  • wyjaśnienie, co wpłynęło na decyzję o wykluczeniu kandydatury,
  • wyliczenie mocnych i słabych stron kandydata,
  • wskazówki mówiące o tym, nad czym kandydat powinien popracować, aby zwiększyć swoje szanse w innych procesach rekrutacyjnych,
  • zaproszenie do współpracy w przyszłości. 

Sporządzenie takiej przykładowej informacji zwrotnej po rekrutacji wydaje się pracochłonne, jednak warto poświęcić na nie nieco czasu, aby zadbać o wizerunek firmy, a także wyróżnić pracodawcę na rynku. 

informacja-zwrotna-po-rekrutacji-wzor
Informacja zwrotna po rekrutacji - wzór
17