Prośba o przesłanie oferty handlowej – wzór

17 

Jak napisać prośbę o przesłanie oferty handlowej? W Polsce obowiązują przepisy, które zabraniają przedsiębiorcy przesyłania klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną bez uprzedniego uzyskania ich zgody na takie działanie.

Jeśli firma prześle ofertę handlową bez takiej zgody, popełni wykroczenie w związku z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie prośby do przedsiębiorcy o przesłanie oferty handlowej, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór prośby, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest informacja handlowa?

Informacja handlowa to informacja, która służy reklamowaniu: usług, produktów, wizerunku. Celem jej przedstawienia jest skłonienie kogoś do dokonania transakcji, czyli do dokonania zakupu towaru czy usługi.

Informacją handlową będą więc szczegółowe informacje na temat oferty, hasła reklamowe, a nawet treści blogowe przesłane newsletterem. 

Art. 2. – [Definicje] – Świadczenie usług drogą elektroniczną.

2) informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Ponadto prawo telekomunikacyjne nie operuje wprost pojęciem informacji handlowej, ale odnosi się do celów marketingu bezpośredniego.

Zakaz przesyłania informacji handlowych w przepisach

O tym, że zabronione jest przesyłanie informacji handlowych bez zgody konsumenta, informuje art. 10. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w brzmieniu:

  • Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
  • Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
  • Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 informacja handlowa, ust. 3 pkt 1.

Co grozi zaś za działania, które są traktowane jako „czyn nieuczciwej konkurencji”? Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, za naruszenie reguł konkurencji przedsiębiorcy grozi kara w wysokości do 10% obrotu.

Kiedy prawo pozwala przesłać informację handlową?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak legalnie wysłać ofertę mailem lub listem. Należy wiedzieć zatem, że wszelkie treści ofertowe czy reklamowe można przesłać potencjalnemu klientowi wyłącznie pod warunkiem otrzymania jego świadomej zgody.

Konsument może wyrazić taką zgodę w formularzu lub podczas składania zamówienia. Zgodą jest już udostępnienie adresu mailowego dla celów marketingowych. Najbardziej bezpośrednią formą uzyskania zgody na przesyłanie oferty handlowej drogą elektroniczną jest propozycja przesyłania newsletterów. 

W dzisiejszych czasach duże znaczenie ma jakość, a nie ilość, co oznacza, że nie należy przesyłać informacji handlowych jak największej liczbie odbiorców, lecz tym osobom, które faktycznie mogą być zainteresowane współpracą.

Prośba o przesłanie oferty handlowej powinna trafić zatem do konsumentów, którzy znajdują się w gronie potencjalnych nabywców danego towaru lub usługi. Skuteczniejszy jest bowiem kontakt spersonalizowany, pozwalający na budowanie długofalowych relacji z klientem. 

Jak uzyskać zgodę na przesyłanie oferty handlowej?

Przedsiębiorcy często nie wiedzą, jak otrzymać zgodę na przesłanie oferty handlowej, aby było to zgodne z prawem. Wbrew pozorom nie jest to takim prostym zadaniem. Należy pamiętać, że sama prośba o zgodę na wysyłanie informacji handlowych nie może zawierać informacji promocyjnych.

Zapytanie powinno zostać przesłane klientowi w takim momencie i w taki sposób, aby nie poprzedzać go żadnymi perswazyjnymi treściami. W praktyce najlepiej zatem prosić o zgodę na przesyłanie oferty handlowej już przy rejestracji klienta na stronie lub przy jego pierwszych zakupach. 

Czy można przesłać zapytanie o zgodę drogą mailową?

Czy można wysłać zapytanie o zgodę na przesłanie oferty – to pytanie zadaje sobie wiele osób. Zgodę na przesyłanie informacji handlowych można uzyskać w trakcie telefonicznej rozmowy, co nie należy jednak do rozwiązań najbardziej oszczędnych. Innym sposobem jest właśnie przygotowanie maila z prośbą o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, jednak i tutaj sprawa nie jest taka prosta. 

Największy problem to niska skuteczność mailingu dwuetapowego. Jeśli w pierwszym mailu przedsiębiorca jako tytuł wiadomości wybierze frazę typu “pytanie o zgodę…”, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że adresat wiadomości w ogóle nie otworzy.

Sposób sformułowania takiego maila jest więc niezwykle istotny. Jak zostało wspomniane, odpowiednia prośba może pojawić się jednak nie tylko w wiadomości email do klienta, ale również w formularzu na stronie internetowej czy na stronie sklepu internetowego.

Jak pytać o zgodę na przesyłanie oferty handlowej?

Odpowiedź na pytanie „jak zapytać o zgodę na przesłanie oferty” jest stosunkowo prosta. Taka wiadomość wcale nie musi być długa – tak naprawdę, przedsiębiorca powinien skrócić ją do minimum, aby uniknąć naruszenia przepisów. Zapytanie nie może uwzględniać bowiem żadnych szczegółów dotyczących oferty. Firma może napisać jedynie, jakie usługi świadczy oraz jakie towary oferuje. 

Zatem jak napisać zapytanie o możliwość przesłania oferty handlowej drogą elektroniczną? Na początku takiej wiadomości należy przedstawić firmę i od razu przystąpić do prośby o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej. Taką zgodę potencjalny klient może wyrazić, klikając w podany niżej link lub odpowiadając na wiadomość. 

Poza tym, istotnym elementem pisma jest podkreślenie, że zapytanie nie stanowi informacji handlowej, a jest jedynie pytaniem o zgodę, zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Co ważne: brak odpowiedzi traktowany jest automatycznie jako odpowiedź negatywna i nie ma znaczenia, co firma zawrze w takim zapytaniu, ponieważ nie ma prawa inaczej interpretować braku odpowiedzi.

Inne sposoby na uzyskanie zgody

Przedsiębiorcy, dążąc do zwiększenia skuteczności działań marketingowych, często obchodzą przepisy dotyczące obowiązku uzyskania zgody na przesyłanie informacji handlowych w sposób nie do końca etyczny.

Popularne metody to między innymi:

  • Cold Call, czyli telefonowanie do potencjalnego klienta, aby ten wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowych,
  • powoływanie się na rozmowę telefoniczną (która tak naprawdę nigdy się nie odbyła),
  • oznaczanie maila jako „RE”, czyli odpowiedź na poprzednią wiadomość (Reply), 
  • przekupywanie obietnicą otrzymania atrakcyjnej nagrody czy dostępu do ekskluzywnych treści,
  • zaprzeczanie treści, czyli ujmowanie sformułowania „niniejsza wiadomość nie jest ofertą handlową”, mimo iż de facto zawiera szczegóły oferty,
  • powoływanie się na błąd, czyli dopisek w stylu “jeśli otrzymujesz tę wiadomość pomimo braku zgody, prosimy o jej usunięcie”.

Wysyłka ofert handlowych – podsumowanie

Wysyłanie niezamówionych informacji handlowych to świadome naruszenie prawa do prywatności i wiązać się może z koniecznością zapłaty zadośćuczynienia na rzecz osoby, do której wysłaliśmy niezamówioną informację handlową.

Aby otrzymać zgodę na wysyłanie ofert handlowych do konsumentów, konieczne jest wcześniejszy uzyskanie zgody na taką czynność.

Zatem dopiero po uzyskaniu zgody konsumenta, może przesłać mu wzór oferty handlowej.

 

prosba-o-przeslanie-oferty-handlowej-wzor-pdf-doc
Prośba o przesłanie oferty handlowej - wzór
17