Podziękowanie dla sponsora – tekst – przykład

17 

Jak napisać podziękowanie dla sponsora? Przygotowując list do sponsora z prośbą o sponsoring, autor obiecuje potencjalnemu sponsorowi liczne korzyści płynące z udzielenia finansowego lub rzeczowego wsparcia.

Jedną z takich korzyści jest też przekazanie sponsorowi oficjalnych podziękowań, w tym również poprzez ich publikację, na przykład w mediach społecznościowych. Jak napisać podziękowania dla sponsorów?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowe przykłady podziękować dla sponsorów, które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Na czym polega sponsoring?

Sponsoring nie jest tym samym co darowizna, choć oba rodzaje wsparcia często bywają ze sobą mylone, a sponsorów wymienia się wraz z darczyńcami. Sponsoring jest źródłem finansowania, podobnie jak zbiórki publiczne czy dotacje.

Ze sponsoringu mogą korzystać osoby fizyczne, na przykład sportowcy czy podróżnicy, ale też organizacje pozarządowe, jak fundacje czy stowarzyszenia.

Podczas gdy darowizna jest świadczeniem jednostronnym – darczyńca daje, nie oczekując niczego w zamian – sponsoring jest umową dwustronną. Tutaj za sponsoring, czyli przekazanie środków lub rzeczy, sponsorowany oferuje sponsorowi różne korzyści.

Sponsor przekazuje sponsorowanemu pieniądze lub rzeczy w celu wykonania czynności wskazanych w umowie sponsoringu, a w zamian otrzymuje korzyści, które zmierzają do utrwalenia lub zwiększenia renomy sponsora, a także do podwyższenia jego popularności czy do zwiększenia jego zysków. 

Korzyści pojawiają się zatem po obu stronach i to w głównej mierze odróżnia sponsoring od darowizny. 

Jakie korzyści osiąga sponsor w ramach umowy sponsorskiej?

Zawierając umowę o sponsoring, sponsorowany zobowiązuje się do podjęcia określonych działań na rzecz sponsora. Wszystkie te działania mają przedstawiać sponsora w dobrym świetle, aby zwiększać jego popularność, budować pozytywny wizerunek, a tym samym przyczyniać się do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Przygotowując list do sponsora o wsparcie finansowe, sponsorowany może zobowiązać się do:

 • umieszczenia nazwy/logo firmy na plakatach, ulotkach, banerach,
 • ogłoszenia oficjalnych podziękowań w trakcie wydarzenia,
 • noszenia odzieży z logo/nazwą firmy w trakcie wydarzenia,
 • przygotowania dyplomu/zaświadczenia potwierdzającego udział sponsora w wydarzeniu.

Najczęściej jednak pierwszą rzeczą, jaką robi sponsorowany po zawarciu umowy sponsorskiej, jest podziękowanie dla sponsora za pomoc finansową, co ma na celu zadbanie o dobre relacje i utrzymanie sponsora na dłużej. Jak napisać takie serdeczne podziękowania?

Jak zacząć?

Podziękowanie za wsparcie finansowe ma przede wszystkim wyrażać szczerą wdzięczność za otrzymaną pomoc. W takim piśmie warto wyliczyć korzyści, które udało się osiągnąć za sprawą otrzymanego wsparcia.

Podziękowanie powinno być szczegółowe, spersonalizowane, odnoszące się bezpośrednio do roli konkretnego sponsora i jego wkładu w sukces danego wydarzenia.

Przydatne zwroty:

 • Chcemy z całego serca podziękować…
 • Dziękując za wsparcie naszej inicjatywy…
 • Przesyłamy szczególne podziękowania za okazane serce…
 • Serdecznie dziękujemy z Państwa pomoc w…
 • Składamy gorące podziękowanie…
 • Dziękujemy za życzliwy gest w postaci…
 • Chcemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność…
 • Składamy szczególne podziękowania za poświęcony czas i…

Nawiązując do swojego listu o sponsoring, sponsorowany może przypomnieć, jakie były cele jego projektu czy inicjatywy, informując jednocześnie o tym, że udało się je zrealizować dzięki hojności sponsora.

W tym miejscu warto wspomnieć także o planach na przyszłość, zaznaczając tym samym, że wsparcie sponsora nadal jest mile widziane. Jest to zachęta do dalszej współpracy, ale też wstęp do kolejnego listu z prośbą o sponsoring. 

Propozycja skontrolowania sposobu wykorzystania środków

Podziękowanie za sponsoring może zawierać również propozycję osobistego skontrolowania sposobu, w jaki sponsorowany wykorzystuje otrzymane od sponsora środki. W liście z podziękowaniami warto uwzględnić zaproszenie do obejrzenia zakupionych sprzętów, czy też złożenia wizyty w siedzibie fundacji/organizacji. 

Kiedy sponsoring dotyczy pomocy konkretnym osobom, na przykład dzieciom czy niepełnosprawnym, sponsora można zaprosić także na spotkanie z takimi podopiecznymi. To pozwoli podtrzymać kontakt ze sponsorem i wzbudzić w nim chęć do dalszej owocnej współpracy.

Jak przekazać podziękowania sponsorom?

Podziękowania sponsorom można przekazać w sposób publiczny lub prywatnie. W pierwszym przypadku treść podziękowań najlepiej opublikować na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.

Można także wygłosić serdeczne podziękowania podczas wydarzenia lub na specjalnie zorganizowanym evencie, który również będzie formą wyrażenia wdzięczności za pomoc. 

Prywatnie, podziękowania najlepiej przesłać listownie lub przekazać je osobiście, drukując tekst na eleganckim papierze. Podziękowaniom w formie papierowej może towarzyszyć również starannie dobrany podarunek.

Niekiedy serdeczne podziękowania traktuje się jako dyplom, a wtedy warto oprawić się w ramę, aby firma mogła wywiesić je na korytarzu czy w gabinecie. 

Jak zdobyć kolejnych sponsorów?

Podziękowania dla sponsorów sponsorowany przygotowuje po to, aby wywiązać się ze swojej części umowy, ale również w celu zadbania o dobre relacje ze sponsorem i podtrzymanie współpracy. Co jednak w sytuacji, kiedy sponsor mimo wszystko rezygnuje lub gdy jego pomoc okazuje się niewystarczająca?

W takim przypadku konieczne jest przygotowanie kolejnych podań o sponsoring. Taki wniosek powinien zawierać:

 • opis organizacji i korzyści, jakie przynosi jej działalność,
 • przykłady działań, dotychczasowych osiągnięć, opis nowego projektu, jego celu i przeznaczenia, 
 • opis prac i narzędzi potrzebnych do realizacji celu,
 • wskazanie, na co zostaną przeznaczone pieniądze,
 • wyliczenie korzyści dla sponsora, w tym między innymi udział przedstawicieli firmy w wydarzeniu, możliwość fotografowania zdarzenia z pierwszeństwem, umieszczenie logo firmy w widocznym miejscu, umieszczenie informacji o sponsorze na stronie internetowej, certyfikat lub dyplom z podziękowaniem, wygłoszenie podziękowań w trakcie wydarzenia. 

List do sponsora należy kierować bezpośrednio do osoby decyzyjnej w danej firmie. Wskazane jest jego maksymalne spersonalizowanie. Pismo najlepiej przesłać po sprawdzeniu aktualnej sytuacji finansowej firmy i jej historii związanej ze sponsoringiem. 

Prośba o sponsoring powinna być też maksymalnie doprecyzowana. Należy napisać w niej zatem dokładnie, czego potrzebuje sponsorowany, określając sumę pieniędzy czy ilość rzeczy danego rodzaju. 

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podziękowanie dla sponsora – tekst – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

podziekowanie-dla-sponsora-tekst-przyklad-wzor
Podziękowanie dla sponsora - tekst - przykład
17