Kategoria:

Miejsce zamieszkania dziecka
Aby ustalić miejsce zamieszkania dziecka, należy złożyć do sądu wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka nazywany też czasem zamiennie jako wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej: Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka wzór Zgodnie z przepisami miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba...
Read More