Protokół z Rady Pedagogicznej – plan nadzoru – wzór

17 

Rada pedagogiczna zatwierdza plan nadzoru pedagogicznego, realizowany przez dyrektora szkoły. Obecnie obejmuje on dwie formy nadzoru: wewnętrzną i zewnętrzną, czyli kontrolę oraz wspomaganie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór protokołu z Rady Pedagogicznej – plan nadzoru – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czym jest plan nadzoru pedagogicznego?

Przykładowy protokół z rady pedagogicznej dot. planu nadzoru pedagogicznego odnosi się do realizacji jednego z podstawowych zadań dyrektora szkoły – sprawowania nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi nauczycielami. Taki nadzór obejmuje:

 • kontrolę stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • kontrolę przebiegu procesów kształcenia i wychowania,
 • kontrolę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • zapewnienie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez diagnozę pracy szkoły, prowadzenie działań rozwojowych oraz planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego. 

Plan nadzoru realizowany jest poprzez analizę dokumentacji przebiegu nauczania, a także poprzez obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Może też zostać zmieniony w ciągu roku.

Jak przygotować protokół z rady pedagogicznej dot. planu nadzoru?

Do opracowania przejrzystego protokołu z zebrania rady warto użyć sprawdzonego wzoru protokołu z rady pedagogicznej – plan nadzoru. Dokument uwzględnia bowiem wszystkie niezbędne elementy takiego protokołu, czyli:

 • datę i miejsce zebrania,
 • listę osób obecnych na posiedzeniu, 
 • opis porządku obrad, 
 • omówienie tematów z listy porządku obrad – dyskusje, podjęte decyzje,
 • podsumowanie posiedzenia,
 • podpisy obecnych,
 • dane protokolanta.

Przykładowy protokół z rady pedagogicznej dot. planu nadzoru może zostać opracowany z uwzględnieniem wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym, ponieważ to na tych wnioskach powinien bazować dyrektor, przygotowując nowy plan nadzoru pedagogicznego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Protokół z Rady Pedagogicznej – plan nadzoru – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

protokol-z-rady-pedagogicznej-plan-nadzoru-wzor
Protokół z Rady Pedagogicznej - plan nadzoru - wzór
17