Kategoria:

Wydziedziczenie
Poniżej przykłady istotnych wypowiedzi sądów powszechnych w sprawach sądowych dotyczących spraw o wydziedziczenie. Obiektywne przesłanki, aby wydziedziczyć Dla zasadności wydziedziczenia nie ma decydującego znaczenia wola spadkodawcy, lecz obiektywne istnienie ściśle przewidzianych przez ustawodawcę w art. 1008 k.c. podstaw wydziedziczenia. Przyczyna wydziedziczenia konkretnie w testamencie Wydziedziczenie pozostaje nieskuteczne, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu...
Read More
W przepisach Kodeksu cywilnego przewidziano trzy podstawy do wydziedziczenia uprawnionego do zachowku. Przepis art. 1008 Kodeksu cywilnego stanowi, że spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych...
Read More
Co to jest wydziedziczenie? Wydziedziczenie polega na pozbawieniu spadkobiercy przez spadkodawcę prawa do zachowku wskutek niegodnego zachowania. Chodzi tutaj o osoby najbliższe dla zmarłego (dziecka, wnuka, małżonka, rodziców). Wydziedziczając skutecznie – pozbawiamy te osoby tzw. minimum, jakie by im przysługiwało, gdyby nie wydziedziczenie, tj. połowy ich udziału w spadku, jaki by im przypadł, gdyby nie zostali...
Read More