Umowa najmu z kilkoma najemcami wzór

()

17 

Jak napisać umowę najmu z kilkoma najemcami? W przypadku, gdy najem jest zawierany przez wynajmującego z kilkoma lokatorami, to powinni oni występować w umowie zbiorowo – jako strona najemcy. Pismo powinno ponadto zawierać klauzulę solidarności, zgodnie z którą za wykonanie zobowiązań, w tym za zapłatę czynszu i innych opłat należnych wynajmującemu, najemcy odpowiadają wspólnie.

Taki zapis uprawnia właściciela do żądania spłaty zaległych należności lub naprawy wyrządzonej szkody od wybranego najemcy przy pozostawieniu mu kwestii wewnętrznych uzgodnień z pozostałymi mieszkańcami.Poza wspomnianym wyżej zapisem umowa najmu z kilkoma najemcami powinna zawierać pozostałe składowe przewidziane dla tego typu dokumentu.

Nie może w niej więc zabraknąć takich informacji jak: data sporządzenia; dane wynajmującego oraz wszystkich najemców; oznaczenie umowy najmu; opis przedmiotu najmu; obowiązki i prawa każdej ze stron; wysokość oraz sposób i termin zapłaty czynszu; sposób rozliczenia pozostałych opłat; czas obowiązywania umowy; sposób wypowiedzenia umowy; ewentualne zapisy dodatkowe, np. odnoszące się do kwestii kaucji czy kar umownych; podpisy wszystkich stron umowy.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu z kilkoma najemcami, który możesz pobrać poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (2)

.

2 opinie dla Umowa najmu z kilkoma najemcami wzór

  1. Marcin Tyszkiewicz

    Polecam wzór, pozdrawiam

  2. Weronika Wilza

    potrzebna mi była umowa najmu z dwoma najemcami i pismo w 100% spełniło moje oczekiwania, pozdrawiam i serdecznie dziękuję 🙂

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-najmu-z-kilkoma-najemcami-wzor
Umowa najmu z kilkoma najemcami wzór
17