Umowa quoad usum wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać umowę quad usum? Mianem umowy quad usum określa się zawieraną między współwłaścicielami umowę o podziale nieruchomości do korzystania. Podział ten polega na wydzieleniu części nieruchomości poszczególnym współwłaścicielom do wyłącznego użytku.

Mogą oni wówczas – zgodnie z postanowieniami umowy – samodzielnie z nich korzystać i pobierać pożytki. Jednocześnie są zobowiązani do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją swojej części. Warunek zawarcia umowy stanowi zgoda wszystkich współwłaścicieli. Gdy niemożliwe jest jej uzyskanie, o podziale może zdecydować sąd.

W umowie strony powinny precyzyjnie określić sposób korzystania ze wspólnej własności, opisując, jaka część nieruchomości przypada danemu współwłaścicielowi i na jakich zasadach powinna być użytkowana. Ustawodawca nie wskazał konkretnej formy dla umowy quoad usum. Z tego względu może ona zostać zawarta zarówno na piśmie, jak i ustnie czy w sposób dorozumiany. Najbezpieczniejszym wyborem jest jednak umowa pisemna, gdyż ma charakter materiału dowodowego.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy quoad usum który pobierzesz poniżej:

Kategorii ,
Opis
Opinie (1)

Na czym polega umowa quoad usum? Umowa quoad usum to umowa o podziale nieruchomości do korzystania. Dokument znajduje zastosowanie w przypadku współwłasności nieruchomości, ponieważ zgodnie z przepisami współwłaściciele mogą korzystać z rzeczy wspólnej w takim zakresie, jaki godzi się ze współposiadaniem i korzystaniem z niej przez innych współwłaścicieli. 

Umowa quoad usum pozwala jednak wyodrębnić części nieruchomości po to, aby przeznaczone były wyłącznie do użytku każdego ze współwłaścicieli. W praktyce zawarcie takiej umowy wiąże się z tym, że niektórzy współwłaściciele mogą korzystać tylko z uzgodnionej części wspólnej, z wyłączeniem innych współwłaścicieli. 

Dokument pozwala uregulować nie tylko kwestie związane z wydzieleniem części nieruchomości, ale również z ponoszeniem wydatków związanych z ich eksploatacją.

Wydzielona część nieruchomości może być bowiem wykorzystywana, na przykład stanowiąc przedmiot umowy najmu, ale jednocześnie koszty jej utrzymania ponosi ten współwłaściciel, któremu wyodrębniona część nieruchomości przysługuje. 

1 opinia dla Umowa quoad usum wzór

  1. Damian Kozłowski

    nie mam zastrzeżeń

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-quoad-usum-wzor
Umowa quoad usum wzór
17