Indywidualny program WWR – wzór

17 

Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest sporządzany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jak opracować indywidualny program WWR?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór indywidualnego programu WWR – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy zawiera indywidualny program WWR?

Przykładowy indywidualny program WWR zawsze rozpoczyna się od podstawowych informacji o dziecku oraz o nauczycielach odpowiedzialnych za prowadzenie takiego programu – zwykle logopeda, dyrektor, nauczyciel, psycholog, pedagog szkolny.

Dokument wskazuje podstawę opracowania programu, czyli opinię z poradni oraz podstawę prawną – wspomniane rozporządzenie. Następnie ujmuje się w nim wieloprofilową ocenę sprawności dziecka, która obejmuje między innymi motorykę dużą i małą, komunikację, rozwój emocjonalny, zachowanie, rozumowanie, czy uwagę.

Najistotniejsze elementy indywidualnego programu WWR to z kolei:

 • określenie celów programu,
 • określenie metod pracy,
 • określenie treści kształcenia oraz ćwiczeń,
 • ewaluacja. 

Jak wypełnić indywidualny program WWR?

Do przygotowania indywidualnego programu WWR nauczyciele prowadzący dziecko mogą użyć gotowy do wypełnienia wzór indywidualnego programu WWR, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne.

Pismo poza podstawowymi założeniami programu musi zawierać między innymi określenie celu, na przykład:

 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • kształtowanie motywacji do pracy, itd.

Kluczowe jest także określenie, jakimi metodami cele te zostaną osiągnięte. Chodzi tutaj o propozycje pokrótce opisanych ćwiczeń, które pomogą rozwinąć:

 • funkcje wzrokowe,
 • funkcje słuchowe,
 • precyzję rąk i koordynację,
 • koncentrację uwagi,
 • funkcje poznawcze,
 • rozwój emocjonalny,
 • kontakty społeczne.

Przykładowy indywidualny program WWR powinien uwzględniać metody pracy: słowne, praktyczne, oglądowe, a także zabawy muzyczne i ruchowe. Istotne jest bowiem, aby przy pracy angażować jak największą liczbę zmysłów dziecka. 

indywidualny-program-wwr-wzor
Indywidualny program WWR - wzór
17