Umowa najmu miejsca parkingowego wzór

17 

Jak napisać umowę najmu miejsca parkingowego? Mianem miejsca parkingowego określa się obiekt budowlany na parkingu przed budynkiem mieszkalnym (np. blokiem). Istotą umowy najmu dotyczącej takiego przedmiotu jest oddanie go do użytku w zamian za ustalonej wysokości czynsz. Wspomniane pismo powinno zostać zawarte na piśmie i w sposób precyzyjny zabezpieczać interesy obu stron.

Umowa najmu miejsca parkingowego musi zawierać następujące elementy: dzień i miejsce zawarcia; dane identyfikacyjne stron umowy najmu; oznaczenie przedmiotu umowy – podanie numeru i lokalizacji miejsca parkingowego; oświadczenie, że wynajmujący jest właścicielem miejsca parkingowego; wysokość, sposób oraz  termin zapłaty należnego czynszu; czas trwania umowy i sposób jej wypowiedzenia; obowiązki i prawa stron, np. do podnajęcia miejsca osobie trzeciej; podpisy wszystkich stron.

Chcąc ułatwić Ci przygotowanie omawianego pisma, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu miejsca parkingowego, który możesz pobrać poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak powinna wyglądać umowa najmu miejsca parkingowego? Umowa najmu może dotyczyć nie tylko mieszkania czy domu, ale również garażu czy miejsca parkingowego. Umowę tego typu warto zawrzeć na piśmie dla celów dowodowych. Pismo powinno uwzględniać dane stron umowy, czyli najemcy i wynajmującego, a także oznaczenie miejsca parkingowego i wskazanie okresu obowiązywania umowy.

Umowa najmu miejsca parkingowego może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. Strony powinny podać w niej także ustaloną wysokość wynagrodzenia dla wynajmującego, wraz ze sposobem i terminem płatności. Istotnym elementem są też oświadczenia: że wynajmujący jest właścicielem przedmiotu umowy oraz że najemca zapoznał się z nim i jego stanem prawnym.

Umowę najmu miejsca parkingowego sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Dokument jest ważny, kiedy widnieją na nim podpisy wynajmującego i najemcy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu miejsca parkingowego wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-najmu-miejsca-parkingowego-wzor
Umowa najmu miejsca parkingowego wzór
17