Roszczenie regresowe – wzór pozwu

17 

Zgodnie z definicją, roszczenie regresowe to prawo do dochodzenia świadczeń wykonanych na rzecz innych osób. Roszczenie regresowe dotyczy najczęściej umowy ubezpieczenia. Jak przygotować pozew o roszczenie regresowe?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pozwu o roszczenie regresowe – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy mamy do czynienia z roszczeniem regresowym?

Wzór pozwu o roszczenie regresowe można wykorzystać nie tylko w stosunku do umów ubezpieczenia, ale również w przypadku:

  • umowy poręczenia, kiedy poręczyciel spełnił świadczenia za dłużnika może domagać się od niego zwrotu środków,
  • odpowiedzialności solidarnej dłużników – jeśli dłużnik spełnił w całości świadczenie na rzecz wierzyciela może domagać się zwrotu świadczenia proporcjonalnie od innych dłużników,
  • roszczenia sprzedawcy do producenta, kiedy klient odda sprzedawcy towar na podstawie jego niezgodności z umową, sprzedawca może wystąpić o zwrot na przykład do producenta, dostawcy, hurtowni, importera.

Przykładowy pozew o roszczenie regresowe ma zastosowanie także w relacji pracownik-pracodawca, np. gdy przełożony wypłaci odszkodowanie w imieniu pracownika. Inny przykład wykorzystania pozwu z roszczeniem regresowym to pozew o alimenty wsteczne – zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie i wychowanie dziecka. 

Jak napisać pozew z roszczeniem regresowym?

Pozew z roszczeniem regresowym można złożyć w ciągu 3 lat od powstania roszczenia, ponieważ w tym czasie przedawnia się roszczenie regresowe.

Dokument warto opracować w oparciu o sprawdzony wzór pozwu z roszczeniem regresowym, który należy wypełnić dokładnym opisem poniesionych kosztów, a także uzasadnieniem istnienia roszczenia.

W przypadku przykładowego pozwu z roszczeniem regresowym dot. alimentów wstecznych będzie to opis kosztów na realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka, wraz z dowodami na ich poniesienie, takimi jak faktury czy rachunki.

To, do jakiego sądu należy złożyć pozew z roszczeniem regresowym, zależne jest od rodzaju sprawy. W przypadku pozwu o alimenty wsteczne będzie to sąd rodzinny.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Roszczenie regresowe – wzór pozwu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

roszczenie-regresowe-wzor-pozwu-pdf-doc
Roszczenie regresowe - wzór pozwu
17