Kategoria:

Terminy / Przedawnienie
Spis treści: Przywrócenie terminuProcesowe a materialneSkutki uchybienia terminowiWarunek zaskarżenia postanowienia oddalającego wniosek o przywrócenie terminu w sprawie cywilnej Przywrócenie terminu Art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Art. 168 k.p.c. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie...
Read More
Po co wprowadzono przedawnienie roszczeń cywilnych? Przedawnienie roszczeń w kodeksie cywilnym ma na celu usunięcie stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez bardzo długi czas nie wykonuje swoich praw, nie realizuje przysługujących mu roszczeń względem innej osoby – z umowy, roszczeń o naprawienie szkody i zadośćuczynienie (np. za wypadek drogowy), ale także w kwestiach dotyczących nieruchomości,...
Read More