Kategoria:

Rozgraniczenie
Czym jest rozgraniczenie nieruchomości? Celem rozgraniczenia nieruchomości jest ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów. Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości? Rozgraniczenia dokonuje wójt (ewentualnie burmistrz albo prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek, a w niektórych wypadkach – sąd (gdy nie dokona się skutecznie...
Read More
Spis treści: Kiedy sprawa o rozgraniczenie gruntu z postępowania administracyjnego trafi do sądu?Kto jest wnioskodawcą jak sprawa trafi do sądu?Na podstawie czego rozgraniczenia nieruchomości dokonuje sąd?Rozgraniczenie na podstawie stanu prawnego Kiedy sprawa o rozgraniczenie gruntu z postępowania administracyjnego trafi do sądu? Sprawa z postępowania administracyjnego trafi do sądu powszechnego, gdy strona niezadowolona z ustalenia przebiegu...
Read More