Kiedy sąd zakaże kontaktów z dzieckiem?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której rodzice dziecka nie żyją już ze sobą od dłuższego czasu bo rozstali się ostatecznie np. na skutek rozwodu. Nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego. Jeden z rodziców wyprowadził się do innego mieszkania. Nie kontaktuje się on również praktycznie w ogóle z dzieckiem. A ostatnie dwa jego spotkania z dzieckiem zakończyły się na komisariacie policji.

Rodzic wylądował na komisariacie policji z dzieckiem, bo urządził w domu libację alkoholową w obecności dziecka, w konsekwencji czego sąsiedzi zawiadomili policję, która interweniowała w mieszkaniu i zabrała dziecko pijanemu rodzicowi.

Obecnie dziecko boi się jakichkolwiek kontaktów z tym rodzicem, także telefonicznych. Zdarzenia z tym rodzicem okazały się dla dziecka traumą. Na wspomnienie o tym co się stało, dziecko zaczyna płakać.

W zaistniałej sytuacji, zdając sobie sprawę, że dalsze utrzymywanie kontaktów z tym z rodziców, który do tego doprowadził stanowi realne i poważne zagrożenie dla dobra małoletniego dziecka, adwokaci podpowiadają a osoby decydują się skierować do sądu rodzinnego wydziału rodzinnego i nieletnich wniosku o zakazanie utrzymywania kontaktów jednemu z rodziców z ich małoletnim dzieckiem.

Osoby zdają sobie sprawę, że kontakty te narażają dziecko nie tylko na pogłębianie traumy, czy lęku przed nawiązywaniem kontaktów z dorosłymi i stworzeniem poprawnych relacji, lecz także na krzywdę fizyczną. Nie ma przecież pewności, czy rodzic pod wpływem alkoholu nie dopuści się przemocy fizycznej lub nie pozostawi dziecka bez opieki.

W toku postępowania sądowego w sprawie przed sądem rodzinnym, poza przesłuchaniem stron postępowania niezbędne w takich sprawach jest zazwyczaj dołączenie spraw postępowań karnych, jakie wobec nieodpowiedzialnego rodzica zostały wszczęte. Niezbędne może się okazać przesłuchanie świadków. Koniecznym staje się również wywołanie opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.

W oparciu o to wszystko, jeżeli sąd stwierdzi a strona wnioskująca samodzielnie lub przez prawnika wykaże, że utrzymywanie kontaktów danego rodzica z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże utrzymywania kontaktów.

Opłata sądowa od wniosku o zakazanie kontaktów z dzieckiem wynosi, po zmianie przepisów od sierpnia 2019 roku, 100 zł.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.