Kategoria:

Pisma procesowe w sprawie karnej
Spis treści: Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych – wzórWezwanie do uzupełnienia braków formalnych brak podpisu – wzórJakie elementy powinno zawierać pismo do sądu?Z praktyki sądówTermin na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych Jakie elementy powinno zawierać pismo do sądu? Zgodnie z art.  119 Kodeksu postępowania karnego pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowane,...
Read More