Wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością – wzór

17 

Umowa o zarządzanie nieruchomością musi zostać sporządzona w formie pisemnej. Z tego względu również jej wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnego oświadczenia woli. Umowę można wypowiedzieć na zasadach w niej określonych lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym (dot. umowy zlecenia).

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór wypowiedzenia umowy o zarządzanie nieruchomością – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością?

Wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Oznacza to, że do rozwiązania umowy o zarządzanie, tak jak do zawarcia takiej umowy, zarząd potrzebuje uchwały właścicieli lokali.

Zgodę na rozwiązanie umowy powinna wyrazić większość mieszkańców, a dokładniej ta część właścicieli, która posiada większość udziałów w nieruchomości. Głosowanie nad uchwałą może odbyć się na zebraniu, w trybie indywidualnego zbierania głosów lub w trybie mieszanym.

Jeśli chodzi o termin wypowiedzenia umowy, to można rozwiązać ją w każdym czasie, zachowując przy tym miesięczny okres wypowiedzenia – chyba że sama umowa stanowi inaczej. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością?

Przykładowe wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością musi zawierać kilka kluczowych elementów formalnych, jak:

  • data sporządzenia oświadczenia woli,
  • dane stron,
  • oznaczenie umowy,
  • termin rozwiązania umowy z uwzględnieniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. 

Warto pamiętać, że jeżeli właściciele lokali upoważnili zarząd do wypowiedzenia umowy, to na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale umowę wypowiada zarząd – na oświadczeniu o wypowiedzeniu powinny pojawić się podpisy co najmniej dwóch członków zarządu wieloosobowego.

Do przygotowania pisma można użyć sprawdzonego wzoru wypowiedzenia umowy o zarządzanie nieruchomością. Druk wystarczy wypełnić, podpisać i skutecznie doręczyć drugiej stronie.

Pismo zawierające oświadczenie woli należy kierować na adres zamieszkania osoby fizycznej lub adres siedziby osoby prawnej. Po upływie okresu wypowiedzenia można zawrzeć umowę z nowym zarządcą. 

wypowiedzenie-umowy-o-zarzadzanie-nieruchomoscia-wzor
Wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością - wzór
17