Kategoria:

Bezpodstawne wzbogacenie / Świadczenie nienależne
Spis treści: Jak rozumieć właściwie konkubinat w świetle prawa i możliwości jego finansowego rozliczenia po ustaniu konkubinatu?Konkubinat a związek osób tej samej płciJaka jest istota rozliczeń konkubinatu?Na jakiej podstawie można rozliczać konkubentów?Czy do konkubinatu można stosować wprost przepisu prawa rodzinnego dotyczące małżonków i wspólności majątkowej małżeńskiej?Zwrot darowanych w trakcie konkubinatu rzeczy po ustaniu konkubinatu.Należy udowodnićJak...
Read More