Kategoria:

Skarga do Sądu Administracyjnego
Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może złożyć ten, kto ma w tym interes prawny, a więc w szczególności strona postępowania administracyjnego, oraz jej adwokat. Wyczerpanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się wnieść skargę do sądu, musisz wyczerpać wszelkie środki odwoławcze przeciwko zaskarżonemu rozstrzygnięciu. Sprawdź, czy w twoim konkretnym postępowaniu ta droga...
Read More
Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przywrócenie terminu: Wniosek o przywrócenie terminu wzór Art. 86 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być...
Read More