Kategoria:

Skarga do Sądu Administracyjnego
Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może złożyć ten, kto ma w tym interes prawny, a więc w szczególności strona postępowania administracyjnego, oraz jej adwokat. Wyczerpanie środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się wnieść skargę do sądu, musisz wyczerpać wszelkie środki odwoławcze przeciwko zaskarżonemu rozstrzygnięciu. Sprawdź, czy w twoim konkretnym postępowaniu ta droga...
Read More
Spis treści: Wniosek o przywrócenie terminu wzórWniosek o przywrócenie terminu wzórArt. 86 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymiArt. 87 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymiOdrzucenie wnioskuKumulatywne spełnienie przesłanek do przywrócenia terminuTermin na złożenie wniosku o przywrócenie uchybionego terminuUprawdopodobnienie braku winyNiewystąpienie z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia np. wyrokuBrak winyPrzywrócenie terminu z urzęduGdy adwokat z urzędu wyznaczony...
Read More