Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości – wzór

17 

Małżonek, który nie jest dłużnikiem, ma prawo wnieść sprzeciw od zajęcia nieruchomości wspólnej do komornika ustnie lub na piśmie. Przepisy nie wskazują, w jakim terminie należy wnieść taki sprzeciw, zatem trzeba przyjąć, że małżonek powinien dokonać tego niezwłocznie po tym, jak dowie się o zajęciu nieruchomości.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprzeciwu małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kiedy stosuje się sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości?

Wzór sprzeciwu małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości może zostać wykorzystany w sytuacji, kiedy komornik dokona zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, choć dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków.

Aby dokonać takiego zajęcia, wierzyciel musi uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi niebędącemu dłużnikiem. Oznacza to, że jeśli małżonek niebędący dłużnikiem sprzeciwi się zajęciu, wierzyciel powinien w odpowiednim terminie wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. Jeśli sąd oddali taki wniosek, egzekucja komornicza zostanie umorzona. 

Jak wypełnić wzór przykładowego sprzeciwu małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości?

Małżonek, który nie jest dłużnikiem, może sprzeciwić się zajęciu komorniczemu ustnie do protokołu lub pisemnie. Pismo w sprawie sprzeciwu małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości należy adresować do komornika.

W treści sprzeciwu małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości trzeba wykazać, że nie jest on odpowiedzialny za dług drugiego małżonka. Taka odpowiedzialność powstaje między innymi wtedy, kiedy małżonek wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub gdy zaciągnięcie zobowiązania wiąże się z zaspokajaniem zwykłych potrzeb rodziny.

Jeżeli jednak małżonek nie wyraził zgody na zaciągnięcie długu lub o tym nie wiedział, nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Załącznikiem do przykładowego sprzeciwu małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości może być, chociażby umowa kredytowa, na której nie ma podpisu tego małżonka. 

Podstawa prawna:

Art. 923(1). – [Nieruchomość wchodząca w skład majątku wspólnego] – Kodeks postępowania cywilnego.

§ 2. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

sprzeciw-malzonka-dluznika-od-zajecia-nieruchomosci-wzor
Sprzeciw małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości - wzór
17