Sprawy dotyczące kradzieży (zabór w celu przywłaszczenia) to najczęściej rozpoznawane spraw w sądzie, jeśli chodzi o przestępstwa przeciwko mieniu. Za kradzież odpowiada ten, kto „zabiera” cudze mienie w celu przywłaszczenia. Przedmiotem ochrony przepisu, w którym...