Plan pracy pedagoga specjalnego – wzór

17 

Zadania pedagoga specjalnego określa rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Plan pracy pedagoga specjalnego nie jest wymagany przez przepisy, jednak może być obowiązkowy, jeśli stanowi tak statut danej szkoły.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie zadania powinien uwzględniać plan pracy pedagoga specjalnego?

Przykładowy plan pracy pedagoga specjalnego bazuje na zadaniach, jakie stawia przed pedagogiem wspomniane rozporządzenie. W związku z tym, w dokumencie powinno znaleźć się odniesienie do:

 • współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami i uczniami,
 • współpracy z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów, między innymi w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
 • współpracy z innymi podmiotami,
 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jak pedagog specjalny realizuje swoje zadania?

Wzór planu pracy pedagoga specjalnego obejmuje nie tylko zadania pedagoga wynikające z przepisów, ale także sposób ich realizacji. Pedagog swoje zadania zawodowe może realizować natomiast między innymi poprzez:

 • analizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • ankiety wśród uczniów,
 • prowadzenie rozmów, konsultacji, obserwacji, 
 • pomoc wychowawcom klas w rozwiązywaniu problemów uczniów,
 • pomoc w analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • motywowanie uczniów do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • pozytywne wzmacnianie uczniów,
 • pedagogizację rodziców,
 • pracę w Zespole Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • pomoc przy tworzeniu IPET-u,
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 • współpracę z instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo-wychowawczy, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Plan pracy pedagoga specjalnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

plan-pracy-pedagoga-specjalnego-wzor
Plan pracy pedagoga specjalnego - wzór
17