Opinia samorządu uczniowskiego o nauczycielu – wzór

17 

Sporządzając ocenę pracy nauczyciela, dyrektor może – ale nie musi – zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Taka opinia powinna zostać wyrażona niezwłocznie, czyli w ciągu maksymalnie 14 dni. Najlepiej przedstawić ją na piśmie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniającą wszystkie formalne wymagania – przykładową opinię samorządu uczniowskiego o nauczycielu (w kilku wersjach) – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie znaczenie ma opinia samorządu uczniowskiego o nauczycielu?

Jak zostało wspomniane, opinia samorządu uczniowskiego o nauczycielu nie jest dokumentem obowiązkowym w procedurze ustalania oceny pracy pedagoga. Ustaleniem oceny pracy nauczyciela zajmuje się dyrektor szkoły.

Zgodnie z przepisami, ma on prawo, ale nie obowiązek, zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego. Samorząd uczniowski może sporządzić opinię o nauczycielu wyłącznie w przypadku inicjatywy dyrektora szkoły.

To również dyrektor decyduje, czy przykładowa opinia samorządu uczniowskiego o nauczycielu zostanie przez niego uwzględniona przy ustalaniu oceny pracy nauczyciela.

O czym napisać w opinii samorządu uczniowskiego o nauczycielu?

Do opracowania opinii na temat nauczyciela uczniowie mogą użyć gotowego wzoru opinii samorządu uczniowskiego o nauczycielu. Ponieważ opinia ma związek z ustaleniem oceny pracy nauczyciela, przy wydawaniu takiej opinii uczniowie powinni oprzeć się na kryteriach oceny pracy nauczyciela, ujętych w przepisach odpowiedniego rozporządzenia.

Samorząd uczniowski ocenia pedagoga z perspektywy uczniów, dlatego najważniejsze będą tutaj kryteria odnoszące się do:

  • znajomości oraz stosowania praw ucznia i praw dziecka,
  • indywidualizowania pracy z uczniem,
  • dostosowywania metod i form pracy do potrzeb uczniów,
  • stosowania aktywizujących metod pracy,
  • stworzenia odpowiedniej atmosfery w klasie, 
  • motywowania uczniów do rozwoju i aktywności. 

W opinii można odnieść się między innymi do sposobu komunikowania się z uczniami, do stosowanych metod pracy, utrzymywania ładu i porządku w klasie, dbania o atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy, sposobu formułowania poleceń, udzielania informacji zwrotnych, stosowanych metod sprawdzania poziomu wiedzy, stosowanych systemów oceniania, równego traktowania uczniów, itd. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia samorządu uczniowskiego o nauczycielu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opinia-samorzadu-uczniowskiego-o-nauczycielu-wzor
Opinia samorządu uczniowskiego o nauczycielu - wzór
17