Opis zdarzenia wypadku na lekcji WF – wzór

17 

Szkoła ponosi odpowiedzialność za wypadki mające miejsce na terenie placówki, ponieważ jej obowiązkiem jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania oraz opieki. Z wypadku na lekcji WF należy przygotować zatem notatkę służbową nauczyciela, czyli opis zdarzenia wypadku na lekcji WF. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór opisu zdarzenia wypadku na lekcji WF – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie informacje powinien zawierać opis zdarzenia wypadku na lekcji WF?

Przykładowy opis zdarzenia wypadku na lekcji WF jest niezbędny do sporządzenia protokołu powypadkowego, a w dalszej kolejności także od uzyskania ewentualnego odszkodowania, czy nawet do wyjaśnienia kwestii odpowiedzialności za wypadek w sądzie.

Dokument powinien uwzględniać jak najwięcej szczegółów dotyczących zdarzenia, w tym:

  • miejsce wypadku,
  • rodzaj zajęć,
  • opis okoliczności wypadku, w tym chronologiczne przedstawienie przebiegu zdarzenia, opis zachowania poszkodowanego ucznia, wskazanie wydarzenia/czynników, które spowodowały wypadek,
  • opis odniesionego urazu,
  • opis udzielanej uczniowi pomocy przedlekarskiej,
  • informacje o świadkach zdarzenia. 

Do opracowania szczegółowej notatki ze zdarzenia w szkole można zastosować gotowy do wypełnienia wzór opisu zdarzenia wypadku na lekcji WF. Przygotowanie takiego dokumentu niezwłocznie po wypadku pozwala upewnić się, że będzie on maksymalnie szczegółowy. 

Odpowiedzialność nauczyciela za wypadek na lekcji WF

Wypełniony druk przykładowego opisu zdarzenia wypadku na lekcji WF pozwala nauczycielowi wychowania fizycznego wykazać, że zastosował się do przepisów rozporządzenia dotyczącego szkolnego BHP.

Zgodnie z prawem, pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, musi niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, sprowadzić fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i zawiadomić o sprawie między innymi dyrektora szkoły, czy rodziców ucznia.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda jest związana z odpowiedzialnością osób, które mają obowiązek nadzoru nad innymi osobami, to osoby te – nauczyciele – ponoszą odpowiedzialność cywilnoprawną, która zależna jest od tego, czy:

  • wypadek został spowodowany zawinionym działaniem lub zaniechaniem samego nauczyciela, 
  • do wypadku doszło na skutek działania ucznia, który przebywał w szkole pod nadzorem nauczyciela.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opis zdarzenia wypadku na lekcji WF – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

opis-zdarzenia-wypadku-na-lekcji-wf-wzor
Opis zdarzenia wypadku na lekcji WF - wzór
17