Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej – przykłady

17 

Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej są szczególnie istotne, ponieważ to właśnie w tym okresie osobowość dziecka rozwija się wszechstronnie, a uczniowie wykazują ogromną ciekawość otaczającego ich świata i przyjmują postawę badacza. Innowację pedagogiczną dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej opracowuje się według takich samych zasad, jakie dotyczą innych innowacji pedagogicznych. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór innowacji pedagogicznych w edukacji wczesnoszkolnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak powinien wyglądać projekt innowacji pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej?

Przykładowa innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej musi zostać opisana w taki sam sposób, jak inne innowacje, a to oznacza, że należy uwzględnić w takim projekcie:

 • dane szkoły,
 • dane osobowe autora innowacji,
 • opis innowacji, czyli: temat innowacji, rodzaj innowacji, data wprowadzenia i zakończenia innowacji,
 • uzasadnienie wprowadzenia innowacji,
 • oznaczenie odbiorców innowacji (która klasa),
 • osoby biorące udział w innowacji, np. rodzice, dziadkowie uczniów,
 • czas i miejsce realizacji innowacji,
 • cele innowacji: główne oraz szczegółowe, 
 • sposób realizacji innowacji: formy i metody,
 • tematyka zajęć oraz zakres treści,
 • harmonogram działań podejmowanych w ramach innowacji, np. spotkania, wycieczki, prace plastyczne, 
 • oczekiwane rezultaty – korzyści dla uczniów i szkoły,
 • potrzebne materiały, środki dydaktyczne, sprzęt,
 • ewaluacja – ocena innowacji pedagogicznej.

Aby opracować tak szczegółowy projekt, warto użyć gotowego do wypełnienia wzoru innowacji pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej. 

Jakie mogą być cele i efekty innowacji pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej?

Przykładowa innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej musi zawierać precyzyjnie określone cele wprowadzenia innowacji oraz oczekiwane efekty jej wdrożenia. Wśród celów wprowadzenia innowacji pedagogicznej w klasach 1-3 można wymienić na przykład:

 • rozbudzenie zainteresowania przeszłością miejscowości, w której mieszka uczeń,
 • wdrażanie do twórczego myślenia,
 • zwiększenie aktywności ruchowej,
 • wspieranie naturalnej ciekawości świata,
 • wyrabianie szacunku do historii,
 • rozwijanie umiejętności poznawania, obserwowania,
 • kształtowanie umiejętności współpracy,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności.

Jeśli zaś chodzi o możliwe efekty przykładowej innowacji pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej, to można wymienić tutaj:

 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • uatrakcyjnienie zajęć,
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej,
 • wzrost zainteresowania wiedzą społeczno-przyrodniczą i kulturową,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • rozwój twórczego myślenia,
 • umiejętność planowania i przeprowadzenia obserwacji.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej – przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

innowacje-pedagogiczne-w-edukacji-wczesnoszkolnej-przyklady
Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej - przykłady
17