Innowacje pedagogiczne – przykłady Język Angielski

17 

Innowacje pedagogiczne z języka angielskiego mogą zostać wdrożone na każdym etapie edukacji. Projekt innowacji wymaga jednak zatwierdzenia takiego nowatorskiego programu przez kierującego placówką. Jak opracować innowację pedagogiczną z języka angielskiego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – przykłady innowacji pedagogicznych z Języka angielskiego – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Podstawowe elementy innowacji pedagogicznej z języka angielskiego?

Projekt każdej innowacji pedagogicznej musi zawierać takie same elementy dotyczące programu, tj.:

 • tytuł innowacji,
 • dane autora innowacji,
 • miejsce i termin realizacji innowacji,
 • rodzaj innowacji, 
 • klasę lub klasy, które będą objęte innowacją,
 • opis innowacji,
 • uzasadnienie potrzeby wdrożenia innowacji, 
 • cele ogólne innowacji,
 • cele szczegółowe innowacji,
 • zasady prowadzenia działań innowacyjnych,
 • sposób realizacji innowacji (metody, formy),
 • tematykę zajęć, 
 • sposób oceny innowacji, czyli ewaluację. 

Do opracowania takiego projektu innowacji pedagogicznej warto wykorzystać przygotowany przez nas gotowy wzór innowacji pedagogicznej z języka angielskiego. 

Przykładowe cele i efekty wdrożenia innowacji pedagogicznej z języka angielskiego

Każdy przykład innowacji pedagogicznej z języka angielskiego uwzględnia określenie celów ogólnych i szczególnych wdrożenia innowacji, a także oczekiwane efekty, czyli korzyści z wprowadzenia innowacji. Wśród celów można wymienić na przykład:

 • promowanie języka angielskiego,
 • zachęcanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych,
 • kształtowanie otwartej postawy wobec innych kultur,
 • poszerzanie słownictwa,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka angielskiego, 
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego
 • rozumienie tekstów czytanych,
 • posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym,
 • rozumienie tekstów słuchanych,
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi i tym podobne. 

Jeśli zaś chodzi o planowane efekty wdrażanych innowacji z języka angielskiego, to z reguły jest to:

 • podniesienie poziomu kształcenia w zakresie języka angielskiego, 
 • przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym,
 • zdobycie nowych umiejętności, 
 • zdobycie nowych umiejętności,
 • wzmocnienie motywacji do pracy,
 • wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Innowacje pedagogiczne – przykłady Język Angielski”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

innowacje-pedagogiczne-przyklady-jezyk-angielski
Innowacje pedagogiczne - przykłady Język Angielski
17