Innowacje pedagogiczne – przykłady z języka polskiego

17 

Zgodnie z definicją, innowacje pedagogiczne to zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do edukacji, zgodne z przepisami prawa oświatowego. Są to też działania, których nie przewidziano w systemie edukacji i nie uregulowano w przepisach prawa oświatowego. Jakie kryteria powinny spełniać innowacje pedagogiczne z języka polskiego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór innowacji pedagogicznej z języka polskiego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak opracować innowację pedagogiczną z języka polskiego?

Projekt przykładowej innowacji pedagogicznej z języka polskiego musi zawierać kilka istotnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane szkoły,
 • dane autora innowacji,
 • temat innowacji,
 • przedmiot,
 • rodzaj innowacji,
 • data wprowadzenia i zakończenia innowacji,
 • uzasadnienie wprowadzenia innowacji,
 • oznaczenie odbiorców innowacji (klasa),
 • czas realizacji innowacji,
 • miejsce realizacji innowacji,
 • cele innowacji: główne i szczegółowe, 
 • sposób realizacji innowacji – formy i metody,
 • tematyka zajęć,
 • zakres treści,
 • harmonogram działań podejmowanych w ramach innowacji,
 • oczekiwane rezultaty – korzyści,
 • potrzebne materiały, środki, sprzęt,
 • ewaluacja – ocena innowacji pedagogicznej.

Do opracowania przykładowej innowacji z języka polskiego można użyć gotowego wzoru innowacji pedagogicznej – język polski. 

Czego mogą dotyczyć przykładowe innowacje pedagogiczne z języka polskiego?

Przykłady innowacji pedagogicznych z języka polskiego mogą odnosić się do takich obszarów rozwoju uczniów jak:

 • pisanie,
 • mówienie,
 • kreatywność,
 • czytanie,
 • poziom kultury języka,
 • poszerzanie wiedzy z języka polskiego – gramatyka, ortografia,
 • redagowanie krótkich i długich form wypowiedzi pisemnych,
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie.

Innowacje pedagogiczne z języka polskiego często polegają na przygotowaniu uczniów do konkursów i olimpiad organizowanych przez szkołę.

W ramach zajęć nauczyciel może prowadzić natomiast między innymi: ćwiczenia z zasad interpunkcji, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia gramatyczne, trening wyszukiwania informacji w tekście, ćwiczenia z redagowania krótkich i długich form wypowiedzi, testy znajomości środków stylistycznych, itd. Warto pamiętać, że we wdrożeniu innowacji mogą brać udział także rodzice uczniów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Innowacje pedagogiczne – przykłady z języka polskiego”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

innowacje-pedagogiczne-przyklady-z-jezyka-polskiego
Innowacje pedagogiczne - przykłady z języka polskiego
17