Innowacje pedagogiczne w świetlicy – przykłady

17 

Współczesne świetlice szkolne pełnią rolę opiekuńczą, edukacyjną, profilaktyczną i wychowawczą. Można zatem opracować innowację pedagogiczną także w stosunku do zajęć prowadzonych przez wychowawcę świetlicy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór innowacji pedagogicznej w świetlicy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis
Opinie (0)

Jak opracować innowację pedagogiczną w świetlicy?

Przykładowa innowacja pedagogiczna w świetlicy musi zawierać dokładnie takie same elementy, jak każda inna innowacja pedagogiczna. Należy uwzględnić w niej między innymi:

 • dane szkoły,
 • dane autora innowacji,
 • temat innowacji,
 • rodzaj innowacji, np. programowo-metodyczna,
 • datę wprowadzenia i zakończenia programu innowacji,
 • oznaczenie odbiorców innowacji,
 • czas i miejsce realizacji innowacji,
 • cele innowacji: główne i szczegółowe, 
 • sposób realizacji projektu innowacji – formy i metody,
 • tematykę zajęć,
 • zakres treści programu innowacji,
 • oczekiwane rezultaty – korzyści dla uczniów,
 • potrzebne do realizacji innowacji materiały, środki, sprzęt,
 • metody ewaluacji – ocenę innowacji pedagogicznej.

Do opracowania projektu innowacji warto użyć przygotowanego przez nas wzoru przykładowej innowacji pedagogicznej w świetlicy szkolnej. Dokument można dostosować do swoich potrzeb.

Jakie cele spełnia innowacja pedagogiczna w świetlicy?

Cele przykładowej innowacji pedagogicznej w świetlicy zawsze dzieli się na te ogólne i szczegółowe. Ogólne cele innowacji pedagogicznej to między innymi:

 • popularyzacja przedmiotów ścisłych wśród uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • wzbogacanie zasobu wiedzy i umiejętności uczniów,
 • kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki,  
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,  
 • inspirowanie uczniów do zwracania uwagi na otaczający ich świat,
 • rozwijanie umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach.

Jeśli zaś chodzi o cele szczegółowe innowacji pedagogicznej w świetlicy, to są one zależne od rodzaju innowacji, a także od tematyki zajęć. Może to być na przykład:

 • stymulowanie kreatywności,
 • poszerzanie wiedzy o świecie,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • przyswajanie nowej wiedzy poprzez gry i zabawy,
 • nauka wytrwałości, samodzielności, 
 • wzmacnianie koncentracji uwagi, itd.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Innowacje pedagogiczne w świetlicy – przykłady”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

innowacje-pedagogiczne-w-swietlicy-przyklady
Innowacje pedagogiczne w świetlicy - przykłady
17