Umowa najmu hali – wzór

17 

Umowa najmu hali jest umową cywilnoprawną. Jeśli w jej treści strony nie uregulują jakichkolwiek warunków kontraktu, zastosowanie znajdą powszechne przepisy prawa regulujące dane kwestie. Warto zatem dopilnować, aby umowa najmu hali była jak najbardziej szczegółowa. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy najmu hali – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jakie elementy powinna zawierać umowa najmu hali?

Jak każda umowa najmu, przykładowa umowa najmu hali musi zawierać przede wszystkim:

  • oznaczenie przedmiotu umowy,
  • dane stron,
  • czas trwania umowy,
  • oznaczenie wysokości czynszu wraz z terminem i sposobem płatności,
  •  warunki wypowiedzenia umowy.

Bardzo ważne jest, aby przykładowa umowa najmu hali określała cel zawarcia takiego kontraktu, czyli informowała o tym, do czego hala ma służyć najemcy. Jeśli chodzi o koszty najmu, to w przypadku najmu hali będzie to nie tylko czynsz, ale również opłaty eksploatacyjne, jak opłata za wywóz śmieci, którą również powinien pokrywać najemca.

Kontrakt musi opisywać też inne prawa i obowiązki stron, w tym zwłaszcza obowiązki najemcy oraz jego ograniczenia w zakresie korzystania z przedmiotu umowy. 

Jak zabezpieczyć interesy stron w umowie najmu hali?

Aby umowa najmu skutecznie zabezpieczała interesy obu stron stosunku najmu, do jej opracowania warto użyć przygotowanego przez nas wzoru umowy najmu hali, który uwzględnia między innymi:

  • dokładny opis warunków korzystania z wynajmowanej hali,
  • zakaz podnajmu hali osobom trzecim,
  • zapisy dotyczące kaucji zwrotnej,
  • warunki wypowiedzenia umowy,
  • informacje o karach umownych.

Wszystkie te elementy wzoru przykładowej umowy najmu hali zabezpieczają strony przed niekorzystnymi sytuacjami, np. przed brakiem płatności czynszu, czy zerwaniem kontraktu przed terminem.

Umowa uwzględnia także opis procedury stosowanej w przypadku powstania ewentualnych szkód, za które odpowiedzialność ponosi z reguły najemca. Przy zawieraniu umowy najmu warto sporządzić protokół odbioru hali, który okaże się niezbędny w momencie wygaśnięcia lub wypowiedzenia stosunku najmu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa najmu hali – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-najmu-hali-wzor
Umowa najmu hali - wzór
17