Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wzór

17 

Sądowe postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym podlega zaskarżeniu. Jeśli więc oskarżony nie zgadza się z ustanowieniem zabezpieczenia lub z jego wysokością, ma prawo złożyć zażalenie.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Gdzie wnieść zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym?

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wnosi się do sądu wyższej instancji, a w przypadku postanowienia prokuratora – do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Jeśli postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydaje prokurator, to zażalenie na takie postanowienie rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do rozpatrzenia sprawy (sąd, do którego zostanie skierowany akt oskarżenia).

Należy pamiętać, że przykładowe zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym nie jest jedynym środkiem prowadzącym do uchylenia zabezpieczenia.

Oskarżony, wobec którego zastosowano zabezpieczenie, może zwrócić się z wnioskiem o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym do prokuratora lub do sądu, jako uzasadnienie podając fakt wystąpienia nowych okoliczności.

Jak napisać zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym?

Do przygotowania zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym oskarżony może użyć gotowego do wypełnienia wzoru zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Druk uwzględnia:

  • oznaczenie sądu,
  • podstawę prawną – art. 293 kodeksu postępowania karnego,
  • określenie, czy postępowanie zaskarżane jest w części, czy w całości,
  • wniosek o uchylenie postępowania,
  • uzasadnienie.

Warto pamiętać, że postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym stosowane jest w stosunku do oskarżonych o popełnienie przestępstwa, za które można orzec grzywnę, świadczenie pieniężne, przepadek, środek kompensacyjny, czy też zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Zabezpieczeniem można objąć jedynie mienie stanowiące wyłączną własność oskarżonego lub mienie wchodzące w skład wspólności majątkowej małżonków, chyba że małżonek występuje w sprawie w charakterze pokrzywdzonego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-majatkowym-wzor
Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wzór
17