Wniosek o wydłużenie czasu na maturze – wzór

17 

Wniosek o wydłużenie czasu na maturze uczeń kieruje w pierwszej kolejności do rady pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. Następnie rada ustala, czy uczniowi przysługują specjalne warunki pisania matury oraz jakiej formy wsparcia uczeń może potrzebować podczas pisania egzaminu. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o wydłużenie czasu na maturze – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Kto może złożyć wniosek o wydłużenie czasu na maturze?

Wzór wniosku o wydłużenie czasu na maturze mogą wykorzystać trzy grupy uczniów:

  • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie kształcenia indywidualnego, np. słabo słyszący, niesłyszący, słabowidzący, niewidomi, z autyzmem, z afazją, posiadający orzeczenie ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • uczniowie przewlekle chorujący, posiadający odpowiednie zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza, a także uczniowie z trudnościami natury psychicznej np. w przypadku depresji, zaburzeń lękowych, 
  • uczniowie, którzy otrzymali pozytywną opinię rady pedagogicznej, np. będący w sytuacji kryzysowej, traumatycznej, mający trudności adaptacyjne związane ze wcześniejszą nauką za granicą.

Druk przykładowego wniosku o wydłużenie czasu na maturze osoby te mogą wypełnić i złożyć najpóźniej w pierwszych dniach lutego tego roku, w którym mają zdawać maturę.

kto-moze-wnioskowac-o-wydłużony-czas-na-maturze

Co dołączyć do wniosku o wydłużenie czasu na maturze?

Przykładowy wniosek o wydłużenie czasu na maturze może zostać uzasadniony spełnianiem jednej z wymienionych wyżej przesłanek. Poza opisem sytuacji ucznia i problemów związanych na przykład z koncentracją uwagi, ze wzrokiem, czy ze słuchem, wykorzystane we wniosku argumenty należy poprzeć odpowiednimi dowodami, czyli:

  • zaświadczeniami potrzebnymi do otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego,
  • zaświadczeniem o aktualnym stanie zdrowia – dot. maturzystów z trudnościami natury psychicznej, znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej (zaświadczenie od psychiatry).

Warto wiedzieć, że czas pisania matury na podstawie uzasadnionego wniosku może zostać wydłużony od 15 do nawet 85 minut.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wydłużenie czasu na maturze – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wydluzenie-czasu-na-maturze-wzor
Wniosek o wydłużenie czasu na maturze - wzór
17