Kategoria:

Zasiedzenie
Spis treści: Co jeśli termin wymagany do zasiedzenia upłynął w czasie, gdy właścicielem był ktoś inny?Zasiedzenie nieruchomości małoletniego?Czy możliwe jest zasiedzenie udziału innego współwłaściciela?Opłata w sprawie o zasiedzenie nieruchomościCo w przypadku śmierci uczestnika postępowania o zasiedzenie?Zasiedzenie a użytkowanie wieczyste?Zasiedzenie a odrębna własność lokalu?Jak wygląda zasiedzenie nieruchomości należących do Skarbu Państwa?Pas drogi publicznej a zasiedzenie?Zasiedzenie nieruchomości na rzecz współmałżonków...
Read More
Jaki okres prowadzi do zasiedzenia rzeczy ruchomej? Do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej jest konieczne nieprzerwane samoistne posiadanie tej rzeczy w dobrej wierze przez okres 3 lat. Wymóg dobrej wiary posiadacza odnosi się do całego okresu posiadania, nie tylko do momentu uzyskania posiadania. Posiadanie ruchomości w złej wierze nie prowadzi do nabycia jej własności przez zasiedzenie. Adwokat podkreśla, że dobra...
Read More
Zasiedzenie to sposób nabycia prawa na skutek nieprzerwanego posiadania rzeczy przez określony w ustawie czas. Po jakim czasie następuje zasiedzenie? Własność nieruchomości nabywa przez zasiedzenie osoba, która posiada nieruchomość jako posiadacz samoistny przez czas co najmniej 20 lat, jeśli uzyskała posiadanie w dobrej wierze. Jeśli posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze, nabywa własność nieruchomości przez zasiedzenie po upływie 30 lat nieprzerwanego...
Read More
Art. 175 Kodeksu cywilnego nakazuje do biegu terminu do zasiedzenia stosować odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń. To oznacza, że czasem dane przepisy należy stosować z odpowiednimi modyfikacjami, czasem wprost, a czasami stosować ich nie można. Nie ma jednak żadnych podstaw, by do biegu zasiedzenia nie można było stosować art. 123 Kodeksu cywilnego, zgodnie z...
Read More