Kategoria:

Zasiedzenie
Co jeśli termin wymagany do zasiedzenia upłynął w czasie, gdy właścicielem był ktoś inny? Jeżeli w wyniku rozpoznania sprawy o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie okaże się, że własność została nabyta przez poprzednika prawnego wnioskodawcy: sąd stwierdzi nabycie własności przez poprzednika prawnego wnioskodawcy, nawet jeżeli nie było to objęte treścią wniosku, bo zgodnie z...
Read More
Jaki okres prowadzi do zasiedzenia rzeczy ruchomej? Do nabycia przez zasiedzenie własności rzeczy ruchomej jest konieczne nieprzerwane samoistne posiadanie tej rzeczy w dobrej wierze przez okres 3 lat. Wymóg dobrej wiary posiadacza odnosi się do całego okresu posiadania, nie tylko do momentu uzyskania posiadania. Posiadanie ruchomości w złej wierze nie prowadzi do nabycia jej własności przez zasiedzenie. Adwokat podkreśla, że dobra...
Read More
Zasiedzenie to sposób nabycia prawa na skutek nieprzerwanego posiadania rzeczy przez określony w ustawie czas. Po jakim czasie następuje zasiedzenie? Własność nieruchomości nabywa przez zasiedzenie osoba, która posiada nieruchomość jako posiadacz samoistny przez czas co najmniej 20 lat, jeśli uzyskała posiadanie w dobrej wierze. Jeśli posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze, nabywa własność nieruchomości przez zasiedzenie po upływie 30 lat nieprzerwanego...
Read More
Art. 175 Kodeksu cywilnego nakazuje do biegu terminu do zasiedzenia stosować odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń. To oznacza, że czasem dane przepisy należy stosować z odpowiednimi modyfikacjami, czasem wprost, a czasami stosować ich nie można. Nie ma jednak żadnych podstaw, by do biegu zasiedzenia nie można było stosować art. 123 Kodeksu cywilnego, zgodnie z...
Read More