Pozew o unieważnienie małżeństwa – wzór

17 

Pozew o unieważnienie małżeństwa to pozew o tak zwany rozwód kościelny. Powództwo w takiej sprawie może wytoczyć każdy z małżonków, a także inne osoby, które mają w tym interes prawny w przypadku pokrewieństwa między małżonkami oraz w przypadku zawarcia małżeństwa mimo zakazu bigamii. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak powinien wyglądać pozew o unieważnienie małżeństwa?

Pozew o unieważnienie małżeństwa określany jest mianem skargi powodowej, jednak podobnie jak pozwy cywilne musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, jak dane stron, przynależność do parafii, dane sądu, do którego składa się wniosek.

Dokument warto przygotować więc w oparciu o sprawdzony wzór pozwu o unieważnienie małżeństwa. Pismo uwzględnia wszystkie wymagane elementy, w tym miejsce na sformułowanie przedmiotu sprawy, a także uzasadnienie, czyli tytuł prawny nieważności małżeństwa.

Na przytoczone argumenty do pozwu trzeba dołączyć także dowody. To między innymi świadectwo ślubu kościelnego, wyrok rozwodowy, metryka chrztu, dokumentacja medyczna, zeznania świadków, czy wydruki korespondencji. 

Jak uzasadnić pozew o unieważnienie małżeństwa?

Unieważnienie sakramentu małżeństwa jest możliwe jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Przykładowy pozew o unieważnienie małżeństwa może wskazywać jedną z czterech przyczyn, mianowicie:

 • braki w formie kanonicznej,
 • przeszkody zrywające,
 • niezdolność konsensualną,
 • wady zgody małżeńskiej.

W praktyce powodem unieważnienia małżeństwa może być:

 • brak stosownych uprawnień duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa,
 • młody wiek małżonków,
 • związek katolika z osobą nieochrzczoną,
 • bliskie pokrewieństwo, powinowactwo, 
 • uprzednia, trwała niemoc płciowa,
 • parafilie,
 • psychopatia,
 • psychoza,
 • nerwica,
 • niedorozwój umysłowy,
 • inne choroby psychiczne,
 • homoseksualizm,
 • uzależnienia,
 • niechęć do ślubu w kościele katolickim,
 • wola nieposiadania dzieci w małżeństwie.

Warto wiedzieć, że pozew o unieważnienie małżeństwa podlega opłacie. Sama sprawa może zaś trwać bardzo długo, bo nawet 2-3 lata, jeśli nie mamy do czynienia z procesem skróconym. 

pozew-o-uniewaznienie-malzenstwa-wzor
Pozew o unieważnienie małżeństwa - wzór
17