Statut Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Statut, inaczej regulamin wspólnoty mieszkaniowej, może zostać podjęty w formie uchwały, choć nie jest wymagany przez przepisy prawa. Wspólnoty opracowują jednak swoje statuty z uwagi na fakt, że zawierają one zbiór szczegółowo opisanych zasad rządzących wspólnotą, ustalonych na podstawie ustawy o własności lokali. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy wzór statutu wspólnoty mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Jaką rolę pełni statut wspólnoty mieszkaniowej?

Statut wspólnoty mieszkaniowej jest zbiorem zasad, którymi powinna kierować się wspólnota. Pozwala on doprecyzować przepisy obowiązujące na podstawie ustawy o własności lokali. Statut wyodrębnia najważniejsze kwestie z przepisów, skraca je i precyzuje, co ogranicza swobodną interpretację i pozwala uniknąć nieporozumień.

Zadaniem regulaminu jest również ułatwienie zarządzania nieruchomością na co dzień. Co ważne, raz podjęty statut nie musi wyglądać tak samo przez wiele lat. Można zmienić go za pomocą uchwały podjętej przez właścicieli. 

Co powinien zawierać statut wspólnoty mieszkaniowej?

Zasadniczo, posiadanie statutu wspólnoty mieszkaniowej nie jest dla niej obowiązkowe, ale korzystne, ponieważ ułatwia zarządzanie nieruchomością. Przykładowy statut wspólnoty mieszkaniowej powinien zawierać co najmniej:

  • opis praw właścicieli nieruchomości, np. w stosunku do kontroli wydatków, czy korzystania z części wspólnych,
  • opis obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym płatności czynszu i innych opłat, zgłaszania sprzedaży lokalu, informowania o aktualnej liczbie osób zamieszkujących lokal.

Poza tym, statut może zawierać także inne ustalenia. W celu sporządzenia regulaminu, który będzie wystarczająco szczegółowy i zrozumiały dla wszystkich członków wspólnoty, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór statutu wspólnoty mieszkaniowej, który uwzględnia:

  • zasady prowadzenia spotkań zgromadzenia,
  • postanowienia dotyczące zarządzania budynkiem,
  • sposoby podejmowania uchwał,
  • wykaz kosztów utrzymania części wspólnych,
  • wykaz tego, co stanowi część wspólną, a co przynależy do lokalu.

Jakie są zasady tworzenia statutu wspólnoty mieszkaniowej?

Jak zostało wspomniane, przepisy nie przewidują konieczności tworzenia statutów ani regulaminów wspólnoty mieszkaniowej. Zasady zarządu nieruchomością wspólną muszą znajdować się w umowie o sposobie zarządu.

Natomiast ustawa o własności lokali reguluje – w uproszczeniu – sposób funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, choć nie uwzględnia specyfiki konkretnej nieruchomości. Z tego właśnie względu tworzy się własne statuty, które w sposób bardziej szczegółowy regulują zasady zarządzania wspólnotą.

Najczęściej statut poświęcony jest sprawom związanym z zarządzaniem wspólnotą, jej wydatkami i finansami, a także kwestiom związanym z głosowaniem nad uchwałami. To zasadniczo odróżnia go od regulaminu, który częściej odnosi się do codzienności, czyli do ciszy nocnej itp. Statut jest uchwałą, dlatego:

  • można później zmienić go również za pomocą uchwały, 
  • nie może wprowadzać zasad sprzecznych z powszechnymi przepisami prawa,
  • jest wiążący dla wszystkich członków wspólnoty, ale także dla osób niebędących właścicielami nieruchomości, np. dla najemców.

Jeśli statut jest sprzeczny z przepisami, należy uznać go za nieważny. Przykładowo, kiedy statut przyznaje zarządowi prawo do dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu bez zgody właścicieli lokali, jest to niezgodne z ustawą o własności lokali. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Statut Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

statut-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor-pdf-doc-przyklad
Statut Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17