Uchwała wynagrodzenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Właściciel lokalu, który pełni jednocześnie funkcję członka zarządu, ma prawo do wynagrodzenia – odpowiednio do swojego nakładu pracy. Wysokość takiego wynagrodzenia wynika najczęściej bezpośrednio z uchwały, którą powołano danego członka wspólnoty na członka zarządu. Otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi dla członka zarządu „przychód z innych źródeł”.

Wzór uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak napisać uchwałę o wynagrodzeniu zarządu wspólnoty?

Podstawą przygotowania uchwały w sprawie wynagrodzenia zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest art. 28 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy. Uchwałę można przygotować w oparciu o wzór uchwały dotyczącej wynagrodzenia zarządu wspólnoty.

Dokument obejmuje następujące elementy formalne:

  • data podjęcia uchwały, 
  • numer uchwały,
  • określenie celu podjęcia uchwały,
  • wskazanie podstawy prawnej podjęcia uchwały,
  • określenie wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu (miesięcznego, w kwocie brutto),
  • wskazanie terminu i sposobu wypłaty wynagrodzenia (zwykle z dołu do 10. dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe),
  • wskazanie terminu obowiązywania uchwały,
  • wyniki głosowania: za, przeciw, wstrzymało się od głosu (w ilości udziałów).

Jak rozlicza się wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Przykładowa uchwała w sprawie wynagrodzenia zarządu wspólnoty mieszkaniowej wskazuje wysokość wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie to traktowane jest bowiem jako przychód z innych źródeł.

Wspólnota nie pobiera jednak zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń. Członek zarządu musi sam wykazać taki przychód w deklaracji PIT.

Po upływie roku podatkowego wspólnota sporządza PIT-8C i przekazuje urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi sporządzoną informację (PIT-11). Wynagrodzenie dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie jest objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. 

Jak ustala się wysokość wynagrodzenia dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Wynagrodzenie należy się członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej ze względu na fakt, że poświęcają oni swój wolny czas na prowadzenie spraw wspólnoty. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla zarządu przekracza zakres czynności zwykłego zarządu i wymaga podjęcia uchwały członków wspólnoty.

Zgodnie z przepisami, wynagrodzenie członków zarządu to część kosztów zarządzania nieruchomością wspólną. Wypłata takich środków jest więc finansowana z comiesięcznych zaliczek wpłacanych przez członków wspólnoty mieszkaniowej.

Nie istnieją żadne regulacje, które mówiłyby o maksymalnej lub minimalnej kwocie wynagrodzenia dla członków zarządu. Oznacza to, że wspólnota ma dużą swobodę w tym zakresie. Wysokość wynagrodzenia trzeba ustalić jednak tak, aby zgadzała się z tym większość członków wspólnoty.

W przeciwnym razie – jeśli wynagrodzenie zarządu będzie zbyt wysokie lub zostanie ustalone w niewłaściwy sposób – uchwała może zostać zaskarżona do sądu. Skargę tego typu może złożyć jedynie właściciel lokalu należącego do danej wspólnoty.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uchwała wynagrodzenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

uchwala-wynagrodzenie-zarzadu-wspolnoty-wzor
Uchwała wynagrodzenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17