Upoważnienie na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Upoważnienie, inaczej pełnomocnictwo, na zebranie wspólnoty mieszkaniowej to pełnomocnictwo rodzajowe – do głosowania, do składania wniosków.

Ponieważ udział w zebraniach może brać tylko właściciel lub współwłaściciel mieszkania, pełnomocnictwo jest konieczne dla osób, które mają stawić się na zebraniu w imieniu właścicieli lokali. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Jak napisać upoważnienie na zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Jak zostało wspomniane, upoważnienie na zebranie wspólnoty mieszkaniowej jest pełnomocnictwem rodzajowym i uprawnia wskazaną osobę – pełnomocnika – do reprezentowania mocodawcy oraz działania w jego imieniu. W tym przypadku będzie to pełnomocnictwo do udziału w zebraniu, zgłaszania wniosków, czy głosowania nad uchwałami.

Upoważnienie musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Dokument warto przygotować zatem w oparciu o sprawdzony wzór upoważnienia na zebranie wspólnoty mieszkaniowej, który uwzględnia:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane właściciela lokalu,
  • oznaczenie lokalu, 
  • numer dowodu osobistego właściciela lokalu,
  • oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej wraz z jej adresem,
  • wskazanie terminu obowiązywania pełnomocnictwa/dnia zebrania wspólnoty,
  • określenie zakresu pełnomocnictwa – branie udział w zebraniu, zgłaszanie wniosków, głosowanie nad uchwałami,
  • podpis właściciela lokalu/mocodawcy.

Jakie przepisy stosuje się do upoważnienia na zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Ustawa o własności lokali nie reguluje kwestii związanych z udzielaniem pełnomocnictwa do udziału w zebraniach, czy do głosowania w imieniu właściciela lokalu. W tym zakresie należy stosować zatem przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 98 Kodeksu cywilnego:

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Oznacza to, że przykładowe upoważnienie na zebranie wspólnoty mieszkaniowej jest traktowane jako pełnomocnictwo do czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu i musi być pełnomocnictwem rodzajowym lub szczególnym. Pełnomocnictwo ogólne nie określa i nie wyodrębnia czynności prawnych, do których pełnomocnik został umocowany przez właściciela lokalu.

To właśnie odróżnia je od pełnomocnictwa rodzajowego. Pełnomocnictwo nie musi przyjmować formy pisemnej, ale najbezpieczniej jest udzielić go w takiej właśnie formie. Poza tym dokument powinien odnosić się do konkretnego zebrania, określonego co najmniej datą. Upoważnienie może:

  • wskazywać, że pełnomocnik jest uprawniony do oddania głosu w trybie indywidualnego zbierania głosów,
  • wskazywać, że pełnomocnik może głosować nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad oraz nad uchwałami, które wspólnota podejmie poza tym porządkiem. 

Czy warto przygotować upoważnienie na zebranie wspólnoty mieszkaniowej?

Upoważnienie na zebranie wspólnoty mieszkaniowej warto sporządzić za każdym razem, kiedy właściciel lokalu nie może wziąć udziału w takim zebraniu, a jednak chce mieć wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd.

Co ważne, brak wystarczającej liczby głosów za uchwałą sprawia, że uchwała uznawana jest za “nieistniejąca”. Wobec tego brak upoważnienia lub niewłaściwie sporządzone upoważnienie mogą prowadzić do uniemożliwienia podjęcia wspólnocie ważnych decyzji. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Upoważnienie na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

upowaznienie-na-zebranie-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Upoważnienie na zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17